www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Повідомлення відповіді

Рисунок 1. Формат повідомлення відповіді

Рисунок 1. Формат повідомлення відповіді

Рисунок 1. Формат повідомлення відповіді

КодРежимЗначение
77003/A, BАварійна обстановка
76003/A, BВтрата повітряним судном радіозв’язку
4· кадра1, 2, 3/A, BЕкстрений виклик
75003/AПовітряне судно стало об’єктом незаконного втручання

Таблиця 1. Приклади деяких кодів відповіді

Повідомлення відповіді

Відповідь на запит вторинного оглядового радіолокатора складається з послідовності імпульсів (від 2 до 15), кожен з яких має тривалість 0,45 ± 0,1 мкс. Формат відповіді представлений на Рисунку 1. Відповідь складається з імпульсів кадру F1 та F2, між якими знаходяться інформаційні імпульси. Проміжок часу між імпульсами кадру дорівнює 20,3 ± 0,1 мкс. Інформаційні імпульси розташовані послідовно через інтервал 1,45 мкс, починаючи з першого імпульсу кадру. Інформаційні імпульси слугують для передачі відповіді на конкретний запит (наприклад, даних впізнавання в режимі А, або даних барометричної висоти польоту в режимі С). Для передачі інформації використовується вісімковий код (ABCD). Імпульс Х позначає середину повідомлення відповіді та не використовується. Три пусті позиції не можуть бути зайняті імпульсами, в протилежному випадку деякі декодери можуть відкинути повідомлення, вважаючи його перешкодою.
Зверніть увагу, що у повідомленні відповіді не міститься якої-небудь інформації щодо режиму запиту, на який дається відповідь. Припускається, що отримана запитувачем відповідь відповідає посланому безпосередньо перед цим запиту.

Для формування відповіді на запит в режимі А вісімковий код (ABCD) ідентифікації вибирається з наявних 4096 кодів та вручну встановлюється на панелі керування транспондеру літака.

Для відповіді в режимі С інформаційні імпульси автоматично вибираються аналого-цифровим перетворювачем, з’єднаним з бортовим джерелом даних щодо барометричної висоти. Барометрична висота повідомляється з інтервалом 100 футів за допомогою спеціальної форми коду Грея (Gray). Код такої форми називають кодом Гілхама (Gilham). В даному коді у разі змінення значення висоти на один крок, змінюється лише один біт.

Крім імпульсів кадру та інформаційних імпульсів у складі повідомлення відповіді може випромінюватися спеціальний імпульс індикації положення (англ. Special Purpose Identification, SPI), однак це відбувається тільки в результаті вибору пілотом (вручну). Цей імпульс використовується для підтвердження коду впізнавання повітряного судна за запитом авіадиспетчера. У відповідь на такий запит пілот літака натискає відповідну кнопку на панелі керування, в результате чого через 4,35 мкс після останнього імпульсу кадру формується імпульс SPI. Такі імпульси передаються протягом визначеного інтервалу часу (18 ± 1 с). Положення імпульсу SPI поза межами, обмеженими імпульсами кадру, склалось історично, ймовірно, для забезпечення функціонування систем із застарілими засобами індикації. У теперішній час таке положення створює певні труднощі під час обробки повідомлень відповіді. Відповідно до стандарту ICAO імпульс SPI додається тільки у відповіді на запити в режимі А.

Міжнародними стандартами деякі коди резервуються для особливих ситуацій. При цьому такі коди в кожному з режимів запиту мають свій смисл. Наприклад:

  • код 7700 в режиме 3/А – повітряне судно знаходиться в аварійній обстановці;
  • код 7700 в режиме С – висота 20000 футів.