www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yanıt Telegramı

Resim 1: Yanıt telegramının kodlanması

Resim 1: Yanıt telegramının kodlanması

Resim 1: Yanıt telegramının kodlanması

KodModAnlam
77003/A, BGenel oksijen ihtiyacı
76003/A, BTelsiz bağlantı kaybı
4x Çerçeve1, 2, 3/A, BAskeri acil çağrı
75003/AUçak kaçırılması

Liste 1: Bazı değişik kodlar

Yanıt Telegramı

Yanıt telegramı, darbe genişliği 0,45 µs (±0,1 µs) olan 2 ila 15 adet darbeden meydana gelir. Alıcının bu iletiyi geçerli sayması için en azından aralarında 20,3 µs zaman aralığı bulunan F1 ve F2 çerçeve darbeleri var olmalıdır. Bu iki çerçeve darbesi arasında, 1,45 µs de tekrarlanan kodlama darbeleri için toplamda 13 adet konum bulunur. Bir sekiz tabanlı kodda Mod A ve Mod C istenen bilgilerin iletilmesi için bu darbelerden en fazla 12 adedi kullanılır. Boşta kalan üç yerde bir darbe kullanılmaz, aksi takdirde bazı kod çözücüler toplam yanıtı parazit olarak değerlendirir ve reddedebilirler. Yanıt telegramı hiç bir şekilde modun ne olduğu hakkında bilgi içermez. İkincil radarın kod çözücüsü alınan yanıt telegramının kodunun, daima en son alınan yanıt telegramının moduyla aynı olduğunu varsayar!

Çerçeve darbeleri arasında bulunan darbeler, istenen bilgileri sekiz tabanlı kod (octal code) ile tutulan sorgulama moduna bağımlı bir kod içerirler (kodlar ve modlar bir bütün oluştururlar). Olası 12 adet darbe ile birbirinden farklı 409610 veri kodlanabilir.

Mod A kullanılması durumunda uçağın kontrol panelindeki transpondere sekiz tabanlı kod (ABCD8) yüklenir. C modunun kullanılması durumunda uçuş yüksekliği Gillham kodu (yükseklik arasındaki değişmelerde sadece bir bitin değiştiği Gray-kodunun özel bir biçimi) adı verilen bir kod ile iletilir.

Hava Trafik Kontrolünde bir Özel Amaçlı Kimlik (ÖAK) (Special Purpose Identification, SPI) darbesi kimliğe verilen yanıtı özellikle vurgulamak için kullanılır. Yer istasyonu personelinin isteği üzerine pilot kontrol panelindeki bir düğmeye basar ve ÖAK-darbesi (SPI-pulse) bir belirli süre boyunca (18±1 saniye) yanıt telegramına eklenerek birlikte yollanır. Geçmişten gelen nedenlerle çerçeve darbeleri dışında seçilen konum verileri, ileride işlenmeleri sırasında bazı sorunlar ortaya çıkartabilir. ICAO ya uygun bir ÖAK-darbesi yalnızca A modundaki bir yanıtta yaratılabilir.

Uluslararası standartlarda, belirli standartlara göre tanımlanmış sorular ve yanıtlar şöyle düzenlenebiliyordu.

Her bir yanıt, sorulan her bir soruyla birlikte bir anlam içerir. Örneğin: