www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Формати запитів

Формат запиту вторинних оглядових радіолокаторів (іноді його називають форматом висхідної лінії зв’язку, або лінії зв’язку „вверх“) в стандарті Mark X є достатньо простим. Запит складається з двох імпульсів (P1 та P3) тривалістю 0,8 мкс, що відстоять один від одного на певний проміжок часу, який визначає режим запиту. В Таблиці 1 наведені значення цього проміжку часу для різних воєнних та цивільних режимів та зазначене їх використання.

Режим Відстань між
P1 та P3
Опис режиму
воєн­ний цивіль­ний
1   3 µs (±0.2) µs Воєнний. Впізнавання
Воєнний режим 1 підтримує 32 коди воєнного впізнавання (хоча технічно можливо 4096 кодів). Як правило, цей режим використовується для передавання інформації щодо ролі / завдання / типу літака. Режим не використовується в умовах мирного часу
2   5 µs (±0.2) µs Воєнний. Впізнавання
Воєнний режим 2 забезпечує 4096 кодів впізнавання (як в режимі А). Зазвичай в цьому режимі передається індивідуальний код повітряного судна
3 A 8 µs (±0.2) µs Цивільний / воєнний. Впізнавання
Забезпечується 4096 кодів для цивільного / воєнного використання. Найбільш використовуваний режим.
  B 17 µs (±0.2) µs Не використовується
  C 21 µs (±0.2) µs Цивільний. Отримання даних щодо барометричної висоти
Використовується для запиту автоматичної відповіді щодо барометричної висоти (або щодо істинної висоти)
  D 25 µs (±0.2) µs Не використовується

Таблиця 1. Формати запиту в стандарті Mark Ⅹ

Воєнний режим запиту 1 використовується для отримання даних щодо ролі, завдання або типу літака (тому декілька літаків можуть давати однакову відповідь в цьому режимі). Режим 2 зазвичай використовується для отримання індивідуального коду літака (цей код встановлюється в літаку, як правило, перед зльотом).

Воєнний режим 3 та цивільний режим А однакові (тому часто режим називають 3/А). В цьому режимі виконується ідентифікація повітряного судна в інтересах управління повітряним рухом. Оскільки блок даних відповіді містить лише 12 біт (це обмежується форматом відповіді по низхідній лінії зв’язку), максимальна кількість кодів складає 4096. Значення кодів відповіді в режимі 3/А в різних регіонах встановлюються відповідними органами управління повітряним рухом. Ідентифікаційний код виставляється (у вигляді чотирьох вісімкових чисел) пілотом повітряного судна відповідно до інструкцій цих органів. Цей код іноді може змінюватися під час польоту.

Інша важлива інформація, необхідна для управління повітряним рухом, отримується в режимі запиту С – запит даних щодо висоти польоту повітряного судна. Відповідні дані для відповіді надходять від бортового барометричного висотоміру або від бортового радіовисотоміру.

Цивільні режими В та D, хоча й були початково визначені, ніколи не використовувались для цілей управління повітряним рухом в цивільній авіації. Тому існуючі вторинні оглядові радіолокатори зазвичай називають системами А/С. Не всі бортові транспондери здатні відповідати на запити у всіх режимах. Відповідачі воєнних літаків можуть працювати в режимах 1, 2, 3/А, багато з них також підтримують роботу в режимі С. Транспондери літаків цивільної авіації не розпізнають запити в режимах 1 та 2, однак мають розпізнавати їх в режимі 3/А. Більшість з них також будуть здатні працювати в режимі С.

В наземних радіолокаційних запитувачах перелічені режими запиту чергуються. В запитувачах вторинних радіолокаторів цивільного призначення в кожному запиті чергуються режим А та режим С, таким чином, виходить запит АС. У воєнних вторинних радіолокаторах до запиту може включатися режим 1 або 2, наприклад, запит 1АС2АС. В деяких воєнних запитувачах режими 1 та 2 можуть чергуватися в кожному скануванні.

В деяких воєнних системах запиту “свій – чужий” (НРЗ Mk Ⅻ) також підтримується режим 4. Однак в цьому режимі використовуються дуже складні формати запиту. Зокрема, формат запиту може складатися з послідовності багатьох імпульсів, які містять зашифровані дані, так що може бути впізнаний тільки літак, що має правильний ключ дешифрування.

Імпульс Р2, зображений на рисунках в таблиці темно-зеленим кольором, використовується для придушення сигналів, що надходять по бічних пелюстках діаграми направленості антени, що буде описано нижче.