www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Стандартизація видів запиту

Для звичайних вторинних оглядових радіолокаторів (тобто таких, що не використовують режим S) вибір виду запиту є достатньо простим. Диспетчер, який управляє повітряним рухом, хоче ідентифікувати виявлений (супроводжуваний) радіолокатором літальний апарат. Для цього використовується запит виду „Хто ти?“. Оскільки до цих пір в експлуатації перебуває багато двохкоординатних радіолокаторів (дальномірів), то, крім цього, використовується запит виду „Яка твоя висота польоту?“. Вид запиту визначає РЕЖИМ роботи (англ. MODE). Літаковий відповідач на запит відповідає КОДОМ (CODE).

Виходячи з цього, необхідна повна взаємна сумісність між радіолокатором із запитувачем та літаковим транспондером. Всі параметри запитів мають бути точно визначені та узгоджені. Якщо система має виключно воєнне призначення, то добитися цього не складно, оскільки, як правило, і запитувачі (вторинні радіолокатори) і бортові відповідачі (транспондери) постачаються одним і тим самим виробником. Однак якщо йдеться про забезпечення сумісності в галузі цивільної авіації в міжнародному форматі, коли обладнання радіолокаторів і обладнання бортових транспондерів виробляється різними компаніями, необхідне суворе регламентування. Класичним стандартом для вторинних оглядових радіолокаторів є стандарт MK X-A (“Mark ten A”, “Марк десять А”). Исходя из этого, необходима полная взаимная совместимость между радиолокатором с запросчиком и самолетным транспондером. Все параметры запросов должны быть точно определены и согласованы. Если система имеет исключительно военное назначение, то добиться этого не сложно, поскольку, как правило, и запросчики (вторичные радиолокаторы) и бортовые ответчики (транспондеры) поставляются одним и тем же производителем. Однако если речь идет об обеспечении совместимости в области гражданской авиации в международном формате, когда оборудование радиолокаторов и оборудование бортовых транспондеров производится разными компаниями, необходима строгая регламентация. Классическим стандартом для вторичных обзорных радиолокаторов является стандарт MK X-A („Mark ten A“, „Марк десять А“).

Стандарт: Додаток 10 до Конвенції міжнародної цивільної авіації. Авіаційний електрозв’язок
В цьому документі знаходяться стандарти з технічної інфраструктури цивільної авіації.
Том IV присвячено вторинним оглядовим радіолокаційним системам.
Веб-сторінка ICAO має адресу: http://www.icao.int/

Руководство по специальным услугам режима /b> (Doc 9688)
1-е видання, 1997, 88 с.
Доступно на английском, французском, русском, испанском.
Номер ID 9688.

Керівництво по вторинним оглядовим радіолокаційним (ВОРЛ) системам (Doc 9684)
1-е видання, 1997, 193 с.
Доступне англійською, французькою, російською, іспанською.
Номер ID 9684.

Том IV. Системи спостереження та попередження зіткнень
2-е видання, із поправками 1-73, 204 с.
Доступне англійською, французькою, російською, іспанською.
Номер ID AN10-4.

Зверніть увагу, що тут наведені початкові видання, актуальні на момент розробки даної сторінки сайту Radartutorial. До часу її відвідання вами актуальні видання будуть мати ті ж назви, але можуть мати інші номери та включати в себе більшу кількість поправок та уточнень.

Використання вторинних оглядових радіолокаційних систем набуло широкого розповсюдження у цілому світі. Однак в міру зростання інтенсивності повітряного руху деякі системні обмеження призвели до необхідності перегляду діючих норм та виникненню режиму S та відповідного стандарту Mk XII (Mark XII). Завдяки 24-бітній адресації, яка використовується в режимі S, кожному повітряному судну може бути присвоєний індивідуальний ідентифікатор (один з 16777214 можливих). Адресація в режимі S описується в ДОДАТКУ 10 Том III, Глава 9 (починаючи із зміни 71 і далі).

STANAG 4193

Даний стандарт системи стандартизації STANAG випущений організацією північноатлантичного договору (НАТО) і є подібним до Додатку 10. В цьому документі містяться додаткові специфікації, що стосуються характеристик воєнних режимів 1, 2, 3, а також режиму 4.