www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu (ICAO)

Sorgulama formatının standardizasyonu

Klasik, geleneksel (conventional) İkincil Gözetim Radarlarında (Secondary Surveillance Radar, SSR) hedef sorgusu (Mod S veya Mod 4 dışında) çok basittir: Ekrandaki hedef işaretinin kimliği görünebilir olmalıdır. (Soru, kısaca „Sen kimsin?“ gibidir.) Radarların büyük bir çoğunluğu hâlâ 2-boyutlu olduğundan, üçüncü boyutu tamamlamak için, ilaveten uçuş yüksekliği sorgulamasının („Uçuş yüksekliğin nedir?“) yapılması gerekir. Bu değişik soru yöneltmeler, Mod (MODE of Operation) olarak adlandırılır. Uçaktaki transponder sorguyu bir kod ile yanıtlar.

Burada sorun, yer istasyonundaki sorgulama aygıtı ile uçaktaki transponderi birlikte çalışmasını sağlamakta yatmaktadır. Her bir sorgulama parametresinin kesin bir biçimde tanımlanması gerekir. Askeri amaçlı sistemlerde, ikincil radarın ve transponderin üreticisinin genellikle aynı oluşu nedeniyle kullanılmasında bir sorun yaşanmaz. Ancak, farklı üreticilerden gelen radar ve transponderlerin birbirleriyle iletişim kurmaları gerektiği uluslararası ve dünya çapındaki işbirliğinde sıkı bir düzenleme yapılması gerekir. Bu klasik standart MK X - A („Mark ten A“) olarak adlandırılır.

Standart: ICAO Ek 10

ICAO ANNEX 10 AERONAUTICAL TELECOMMUNICATIONS
Bu dokümanda sivil havacılığa ait teknik standartlar tarif edilmektedir.
Cilt IV özellikle İkincil Gözetim Radarları içindir.
ICAO web sayfası http://www.icao.int/

Manual on Mode S Specific Services ( Doc 9688)
1. baskı, 1997, 88 Sayfa
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde yayınlandı.
Sipariş No: 9688

İkincil Gözetim Radarları El Kitabı [Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems]. (Doc 9684)
1. baskı, 1997, 193 Sayfa
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde yayınlandı.
Sipariş No: 9684

Cilt IV Gözetim Radarı ve Çarpışma Önleme Sistemi [Band IV (Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems)]
2. baskı, 1 ila 73. sayfalarında düzeltmeler yer alıyor, 204 sayfa
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde yayınlandı.
Sipariş No: AN10-4

İkincil radar yönteminin kullanımı çok yaygınlaştı. Hava trafiğinin hızla genişlemesiyle ortaya çıkan bazı sistematik kısıtlamalar, standardın Mod S („Mode Select“) olarak bilinen ve Mark XII („Mark twelve“) standardının geliştirilmesine neden olan standardın yeniden yazılmasını gerektirdi. Mod S'de kullanılan 16 777 214 değişik kimliğin tanınmasını sağlayan, 24-bit adresleme ile her uçağa tek bir kimlik atanır. Mod S adresleme EK 10 Cilt III Bölüm 9'da (71. sayfadan sonraki düzeltme sayfalarında) açıklanmıştır.