www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Elemente de standardizare

Standardizarea interogării

În cazul radarelor secundare clasice, convenţionale (fără modurile S sau 4) scopul interogării este foarte simplu. Operatorul de la sol trimite o interogare pentru a cunoaşte identitatea aeronavei afişată pe indicator („Cine eşti?”). Deoarece majoritatea radarelor sunt bidimensionale (determină doar distanţa şi azimutul ţintelor), iar pentru controlul traficului aerian este nevoie de toate 3 coordonatele, este necesară o altă interogare pentru aflarea şi a celei de-a treia coordonate („Care este înălţimea ta?”). Aceste diferite tipuri de interogare sunt denumite generic MODURI de interogare (din engleză: MODE of operation). Transponderele avioanelor răspund fiecărui mod de interogare cu un anumit COD de răspuns.

Rămâne acum problema asigurării unei depline cooperări între interogatoarele de la sol şi transponderele de la bordul avioanelor. Fiecare parametru al interogărilor trebuie exact definit. În domeniul militar acest lucru nu este dificil, deoarece în cazul unui sistem de recunoaştere naţional atât interogatorul cât şi transponderul sunt realizate în general de acelaşi producător. La nivel internaţional însă, unde există un număr mare de interogatoare şi transpondere, realizate de diverşi producători, este necesară existenţa unei standardizări. Sistemul SSR clasic este cunoscut ca standardul Mk X - A („Mark ten A”).

Standardul civil: Anexa 10 ICAO

ANEXA 10 ICAO TELECOMUNICAŢII AERONAUTICE
reprezintă documentul în care sunt definite standardele pentru echipamentele tehnice utilizate de aviaţia civilă la nivel internaţional (ICAO - International Civil Aviation Organization).
Volumul IV (VOLUME IV) prezintă specificaţiile sistemelor SSR. .
Site-ul ICAO http://www.icao.int/

Manual on Mode S Specific Services (Doc 9688)
1st edition, 1997. 88 pp.
English, French, Russian, Spanish
Order No. 9688

Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems. (Doc 9684)
1st edition, 1997, 193 pp
English, French, Russian, Spanish
Order No. 9684

Volume IV (Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems)
2nd edition, incorporating amendments 1-73, 204pp
English, French, Russian, Spanish
Order No. AN10-4

Radarul secundar SSR este în prezent utilizat pe scară largă, atât în controlul traficului aerian civil, cât şi pentru identificarea militară. Odată cu creşterea volumului traficului aerian, s-au atins şi limitele de folosire ale sistemului, rezultând necesitatea dezvoltării acestuia. În domeniul civil a apărut un nou mod, Modul S (sau Mode Select), iar în cel militar a fost dezvoltat standardul Mark Ⅻ („Mark twelve”). Modul S SSR permite alocarea unei adrese pe 24 biţi fiecărui avion (rezultând 16.777.214 adrese posibile). Alocarea adreselor pe Modul S este descrisă în ANEXA 10 ICAO, Volumul III, Capitolul 9 (începând cu Amendamentul 71).

Standardul militar: STANAG 4193

Un document militar similar cu Anexa 10 este STANAG 4193, publicat de NATO. Acest document stabileşte specificaţiile pentru Modurile militare 1, 2 şi 3, precum şi pentru Modul 4. Standardul Mark Ⅻ reprezintă dezvoltarea standardului Mk X-A prin adăugarea specificaţiilor pentru modul securizat 4. Pentru ţările care nu sunt membre NATO, există un mod similar modului 4, numit SM (Secure Mode).