www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Структурна схема вторинного радіолокатора

Відповідач
Приймач
Пристрій
декодування
Передавач
Пристрій
кодування
Запитувач
Пристрій
кодування
Передавач
Пристрій
декодування
Приймач
Індикатор
Система
синхронізації
первинного
радіолокатора
Канал запиту
(висхідний)
Канал відповіді
(низхідний)

Рисунок 1. Структурна схема вторинного радіолокатора

Відповідач
Приймач
Пристрій
декодування
Передавач
Пристрій
кодування
Запитувач
Пристрій
кодування
Передавач
Пристрій
декодування
Приймач
Індикатор
Система
синхронізації
первинного
радіолокатора
Канал запиту
(висхідний)
Канал відповіді
(низхідний)

Рисунок 1. Структурна схема вторинного радіолокатора

Відповідач
Приймач
Пристрій
декодування
Передавач
Пристрій
кодування
Запитувач
Пристрій
кодування
Передавач
Пристрій
декодування
Приймач
Індикатор
Система
синхронізації
первинного
радіолокатора
Канал запиту
(висхідний)
Канал відповіді
(низхідний)
© 2003 Christian Wolff (www.radartutorial.eu)

Рисунок 1. Структурна схема вторинного радіолокатора

Структурна схема вторинного радіолокатора

Радіолокація з активною відповіддю (вторинна радіолокація) передбачає наявність та узгоджене функціонування двох комплектів апаратури: радіолокаційного запитувача та радіолокаційного відповідача (транспондера). Запитувач може розміщатися на наземних станціях, а також на інших платформах, наприклад, літаках або кораблях. Відповідачі можуть встановлюватися на об’єктах, які є радіолокаційними цілями, наприклад, на борту літального апарату або корабля.

Наземний комплект обладнання може бути виконаний як у вигляді окремого радіолокатора (наприклад, наземний радіолокаційний запитувач 1Л22), так і у вигляді вторинного каналу у складі суміщеного первинно-вторинного радіолокатора (найбільш розповсюджена у теперішній час схема). Узагальнена структурна схема функціонування вторинного радіолокатора представлена на Рисунку 1.

Наземний радіолокаційний запитувач під час формування запиту

Для синхронізації відображення даних на індикаторі у вторинному радіолокаторі (вторинному каналі суміщеного радіолокатора) використовуються синхронізуючі імпульси первинного радіолокатора.

Літаковий радіолокаційний відповідач (транспондер)

На борту літального апарату встановлені приймальна антена й сам відповідач (транспондер)).

Наземний радіолокаційний запитувач під час приймання відповіді