www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Schema bloc a radarului secundar

Transponder
Receptor
Decodificator
Emiţător
Codificator
Interrogator
Codificator
Emiţător
Decodificato
Receptor
Indicatorul
Sincronizator
radar primar
Interogare
(Uplink)
Răspuns
(Downlink)

Ilustrație 1: Schema bloc a unui radar secundar

Transponder
Receptor
Decodificator
Emiţător
Codificator
Interrogator
Codificator
Emiţător
Decodificator
Receptor
Indicatorul
Sincronizator
radar primar
Interogare
(Uplink)
Răspuns
(Downlink)

Ilustrație 1: Schema bloc a unui radar secundar

Transponder
Receptor
Decodificator
Emiţător
Coder
Interrogator
Coder
Emiţător
Decodificator
Receptor
Indicatorul
Sincronizator
radar primar
Interogare
(Uplink)
Răspuns
(Downlink)
© 2003 Christian Wolff (www.radartutorial.eu)

Ilustrație 1: Schema bloc a unui radar secundar

Schema bloc a radarului secundar

La nivelul interogatorului de la sol

Radarul secundar este sincronizat cu cel primar (prin impulsuri de sincronizare), pentru corelarea informaţiilor (ploturilor) detectate de cele două radare.

La nivelul transponderului de la bordul avionului:

Aparatura de la bordul avionului este formată în principal din antenă şi din transponder.

Din nou la nivelul interogatorului: