www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Sekundární radar

Kapitola: „Sekundární radar”

Náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Anténa s velkou vertikální aperturou

Obrázek 1: Anténa LVA

Klasická radarová metoda (od nynějška nazývaná primární radar pro rozlišení) dokáže lokalizovat letadla v prostoru a určit jejich souřadnice, ale není schopna rozlišit vlastní letadlo od nepřátelského pomocí signálu cíle. Tyto informace se získávají pomocí zařízení, které generuje dotazovací signál, jenž spustí odpovídač v letadle (v angličtině: Transponder , transmitter-responder), který vyšle zpět speciálně kódovaný signál jako odpověď. Tato odezva se zobrazuje buď přímo na zobrazovací jednotce, nebo na samostatném displeji.

Metoda sekundárního radaru je obvykle spojena s primární radarovou jednotkou, protože pro její funkci je nutná aktivní spolupráce cíle (kooperativní metoda). Pokud tato spolupráce chybí, letadlo nebude sekundárním radarem detekováno.

Ve skutečnosti se tedy jedná spíše o komunikační postup, rádiové spojení s pilotem, jehož prostřednictvím se vyměňují určité technické údaje. Protože se však měření doby letu signálu používá také k určení polohy letadla, nazývá se přece jen „radar”, i když jen z historických důvodů.

Obrázek 2: Anténa LVA

V této části se budeme zabývat pouze základy sekundárního radaru. Získáte přehled o postupu a obsahu dotazovacích kódů a odpovědních telegramů a také malý náhled do obvodů.