www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

ECDIS

Rysunek 1: Karta PCI Express HPx-300, interfejs dla analogowych i cyfrowych danych radarowych,
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Rysunek 1: Karta PCI Express HPx-300, interfejs dla analogowych i cyfrowych danych radarowych,
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System, ECDIS (System Obrazowania Map Elektronicznych i Informacji) jest elektronicznym systemem informacyjnym ze zintegrowanymi mapami. Jest on stosowany głównie w nawigacji morskiej i obejmuje wyświetlanie:

ECDIS zazwyczaj działa jako oprogramowanie na specjalnych komputerach, które zostały zmodyfikowane do pracy w trudnych warunkach na pokładzie statku i są zazwyczaj odporne na zachlapanie. Komputery te często oferowane są wraz z oprogramowaniem i wybranymi czujnikami jako system ECDIS. ECDIS zastępuje w nawigacji korzystanie z map drukowanych na papierze. Ich stosowanie jest obecnie wymagane przez prawo, więc systemy te muszą być wprowadzane na nowych statkach.

Pod względem sprzętowym potrzebny jest jedynie szybki interfejs dla analogowych lub cyfrowych danych radarowych. Jest to często karta PCI-Express, którą podłącza się do wolnego gniazda w komputerze i która następnie łączy (nawet starsze) urządzenia radarowe z systemem ECDIS. W oprogramowaniu ECDIS nakłada się na siebie kilka warstw graficznych. Tłem jest mapa morska, nad nią znajduje się półprzezroczysty obraz radaru pierwotnego, a na górnej warstwie wyświetlane są symbole, tekst i dane opisowe.