www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové obrazovky

ECDIS

Obrázek 1: Karta PCI-Express HPx-300, rozhraní pro analogová a digitální radarová data
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Obrázek 1: Karta PCI-Express HPx-300, rozhraní pro analogová a digitální radarová data
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System ECDIS (Elektronický mapový a informační systém) je elektronický informační systém s integrovaným mapováním. Používá se především v námořní navigaci a zahrnuje zobrazení:

ECDIS obvykle běží jako software na speciálních počítačích, které byly upraveny pro drsné použití na palubě lodi a jsou obvykle odolné proti stříkající vodě. Tyto počítače jsou často nabízeny společně se softwarem a vybranými senzory jako systém ECDIS. ECDIS nahrazuje při navigaci používání map vytištěných na papíře. Jeho používání je nyní vyžadováno zákonem, takže tyto systémy musí být zavedeny na nových lodích.

Z hlediska hardwaru je zapotřebí pouze rychlé rozhraní pro analogová nebo digitální radarová data. Často se jedná o kartu PCI-Express, která se zasune do volného slotu v počítači a která pak připojuje jakékoli (i starší) radarové zařízení k systému ECDIS. V softwaru ECDIS se překrývá několik grafických vrstev. Pozadí tvoří námořní mapa, nad ní je poloprůhledný primární radarový snímek a v horní vrstvě se zobrazují symboly, text a popisné údaje.