www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

ECDIS

Изображение 1: PCI-Express карта HPx-300, интерфейс за аналогови и цифрови радарни данни
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Изображение 1: PCI-Express карта HPx-300, интерфейс за аналогови и цифрови радарни данни
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Електронна карта и информационна система

Електронна карта и информационна система (ECDIS) е географска информационна система, която е в съответствие с разпоредбите на Международната морска организация (IMO) като алтернатива на хартиените морски карти. Използва се главно в морската навигация и включва представителството на:

ECDIS работи най-вече като софтуер на компютри, които са специално модифицирани за груба употреба на борда на кораб, предимно устойчиви на пръски. Тези компютри често се предлагат като система ECDIS заедно със софтуера и избрани сензори. ECDIS замества използването на карти, отпечатани на хартия в навигацията. Използването му сега се изисква от закона, така че тези системи трябва да бъдат въведени на нови кораби.

По отношение на хардуера има нужда само от бърз интерфейс за аналогови или цифрови радарни данни. Това често е PCI-Express карта, която се вкарва в свободен слот в компютъра и след това свързва всички (включително по-стари) радарни устройства към системата ECDIS. Със софтуера ECDIS се наслагват няколко графични слоя. Фонът е морската карта, над нея е полупрозрачното първично радарно изображение и символи, текстовите и описателните данни се показват като най-горния слой.