www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir A-Ekranın Blok Şeması

Aşağıda ki grafikte bir A-Scope un nasıl çalıştığı betimlenmektedir:

f
f
Video yükselteç
(düşey saptırma)
Resim tüpü
Tetikleme
hazırlanma
Olay yönü
renk açma
Testere dişli
dalga üreteci
Ablenkverstärker
(Horizontal-
auslenkung)

Resim 1: Bir A-ekranın blok şeması

f
f
Video yükselteç
(düşey saptırma)
Resim tüpü
Tetikleme
hazırlanma
Olay yönü
renk açma
Testere dişli
dalga üreteci
Saptırma
gerilimi
yükselteci

Resim 1: Bir A-ekranın blok şeması

f
f
Video yükselteç
(düşey saptırma)
Resim tüpü
Tetikleme
hazırlanma
Olay yönü-
renk açma
Testere dişi
dalga üreteci
Saptırma
yükselteci
(yatay saptırma)

Resim 1: Bir A-ekranın blok şeması (Etkileşimli resim)

Bir A-Ekranın Blok Şeması

Aşağıdaki etkileşimli grafikte bir A-ekranın nasıl çalıştığı gösterilmektedir. Her bir modülün görevi aşağıda bölümlerde açıklanmıştır:

Video yükselteç

Alıcı çıkışındaki yankı işaretlerinin genlikleri halâ çok küçüktür. Bu işaretlerin bir elektrostatik saptırma yapabilmesi için genliklerinin yeterli bir seviyeye yükseltilmesi gerekir. Herhangi bir negatif işaretin gelmesi beklenmiyorsa, işaretin üzerine, ekranda daha uygun bir optik sapmayı sağlayacak, merkez çizgisinin hafifçe altına, bir eşzamanlı doğru gerilim bindirilir (superimposed).

Resim tüpü
Elektron ışın tüpü tip: 8LO29i

Resim 2: 8LO29i tipi elektron ışın tüpü

Bir elektron ışınlı vakum tüpünün önemli bölümleri şunlardır:

Tetiklemenin hazırlanması

Tetiklemenin hazırlanması, çok farklı bir şekilde gerçekleştirilir ve kullanılan tetikleme darbesinin kutbuna, büyüklüğüne ve zaman noktasına bağlıdır. Önemli olan, A-ekrandaki yatay saptırmanın, sadece, ölçekli olarak ekranın sol yan kenardan başlayabilmesidir.

Olay akışı yönünde renk açma

Zaman dilimi içerisinde, bir saptırma periyodu henüz bitmiş, fakat bir sonraki saptırma henüz başlamamışken, elektron ışını, hareketine ekranın sol kenarından yeniden başlar. Bu hareketin, ekrandaki görüntüyü bozmaması için bir dikdörtgen darbe ile „karanlıklaştırılır”.

Bu darbenin süresi, görüntülenecek menzilin ölçeğini ve böylece yatay sapma için testere dişinin süresini belirler.

Testere dişi dalga üreteci
Testere dişli dalga

Resim 3: Testere dişi gerilim

Elektron ışınlarının soldan sağa doğru düzgün ve ölçekli bir hareketini garantilemek için saptırma plakalarındaki gerilimin, en küçük negatif değerinden, en büyük pozitif değerine sabit bir şekilde yükselmesi gerekir. Akış mümkün olduğu kadar doğrusal ve menzile eşzamanlı olmalıdır. Ancak, sistemin bir sonraki taramaya hazır olması için geri dönüşün mümkün olduğu kadar çabuk tamamlanması gerekir.

Saptırma gerilimi yükselteci

Testere dişi gerilimin bir elektrostatik saptırmayı sağlayabilecek yeterli seviyeye yükseltilmesi de gerekir. Buna ilaveten, bir negatif ön gerilim bindirilerek, saptırmanın ortadan değil, daha ziyade ekranın sol kenarından başlatılması sağlanır.

Bir A-ekran gerilim- ve akım kaynağı yanında, bazen, değişik işaret ve tarama üreten başka modüllere de sahiptir.