www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Schema bloc a indicatorului de tip A

Indicatorul de tip A este un indicator monodimensional (afişează numai distanţa), cu marcaj prin amplitudine (semnalul de la ţinte apare ca pe osciloscop). Schema bloc simplificată a unui astfel de indicator este prezentată în figura interactivă de mai jos:

f
f
Amplificator video
Tub catodic
Procesor
impulsuri de
sincronizare
Generator
impulsuri de
iluminare
Generator
tensiune
liniar variabilă
Amplificator
tensiune de
desfăşurare

Ilustrație 1: Schema bloc a unui indicator tip A

f
f
Amplificator video
Tub catodic
Procesor
impulsuri de
sincronizare
Generator
impulsuri de
iluminare
Generator
tensiune
liniar variabilă
Amplificator
tensiune de
desfăşurare

Ilustrație 1: Schema bloc a unui indicator tip A

f
f
Amplificator video
Tub catodic
Procesor
impulsuri de
sincronizare
Generator
impulsuri de
iluminare
Generator
tensiune
liniar variabilă
Amplificator
tensiune de
desfăşurare

Ilustrație 1: Schema bloc a unui indicator tip A

Funcţiile elementelor componente din schemă sunt prezentate în cele ce urmează:

Amplificatorul video

Semnalele ecou de la ieşirea receptorului se aplică la plăcile de deviaţie pe verticală ale tubului catodic. Amplitudinea acestor semnale nu este suficient de mare pentru a produce o deviaţie electrostatică suficientă a electronilor pe ecranul tubului. Din această cauză semnalele ecou trebuiesc amplificate. În cazul în care semnalul ecou nu conţine şi impulsuri cu polaritate negativă, peste semnal se suprapune o tensiune continuă negativă, astfel încât linia desfăşurării să apară în partea de jos a ecranului, şi nu pe centrul acestuia. În urma amplificării nu trebuie rezulte distorsionări ale semnalului.

Tubul catodic

Ilustrație 2: Tubul catodic 8LO4i

Elektronenstrahlröhre 8LO4i

Ilustrație 2: Tubul catodic 8LO4i

Tuburile catodice sunt formate din următoarele elemente componente principale:

Procesorul impulsurilor de pornire

Prelucrarea impulsurilor de sincronizare depinde de amplitudinea şi polaritatea impulsurilor primite de la sincronizator, precum şi de scara de afişare pe indicator. Principala funcţie a acestui circuit este de a face ca desfăşurarea să înceapă din partea de stânga-jos a ecranului de fiecare dată când este emis un impuls de sondaj.

Generatorul impulsurilor de iluminare

La sfârşitul desfăşurării, fasciculul de electroni trebuie să se reîntoarcă rapid în stânga ecranului, pentru a începe o nouă desfăşurare. Pentru ca această deplasare să nu interfereze cu imaginea afişată, iluminarea cranului pe timpul cursei inverse a desfăşurării este blocată. Aceasta se realizează prin aplicarea unor impulsuri dreptunghiulare pe grila de comandă, care permit trecerea electronilor numai pe timpul cursei directe a desfăşurării.

Durata impulsurilor de iluminare determină scara de distanţă a imaginii afişate pe indicator, adică durata tensiunii liniar variabile aplicate plăcilor de deviaţie pe orizontală..

Generatorul desfăşurării

Ilustrație 3: Tensiune dinte de fierăstrău

Tensiune dinte de fierăstrău

Ilustrație 3: Tensiune dinte de fierăstrău

Pentru realizarea desfăşurării liniare, electronii sunt deplasaţi cu viteză constantă de la stânga la dreapta ecranului. În acest scop, pe plăcile de deviaţie pe orizontală este aplicată o tensiune liniar variabilă, numită şi dinte de fierăstrău. Cursa directă a desfăşurării este lentă, fiind proporţională cu distanţa, în timp ce cursa inversă trebuie să fie foarte rapidă, pentru a reîncepe imediat o nouă desfăşurare. Durata desfăşurării este egală cu perioada de repetiţie a impulsurilor.

Amplificatorul tensiunii de desfăşurare

Tensiunea dinte de fierăstrău trebuie la rândul ei amplificată, pentru a produce o deviaţie suficientă a fasciculului de electroni. De asemenea, peste această tensiune este suprapusă o tensiune continuă, negativă, astfel încât desfăşurarea să pornească din stânga ecranului, şi nu din centrul lui..

În afara celor prezentate aici, indicatoarele de tip A mai includ şi o serie de alte circuite, cum ar fi surse de alimentare sau circuite pentru generarea gradaţiunilor de distanţă.