www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Indicatorul „Beta-Scan”

Elevation cursor
Touch down
Target
on course
Safety cursor
Azimuth cursor
Range marks

Ilustrație 1 – Imaginea pe un indicator „Beta-Scan”

Indicatorul „Beta-Scan”

Indicatorul tip „beta-scan” este utilizat în cazul radarelor pentru apropierea de precizie (PAR - Precision Approach Radar), ca de exemplu radarul PAR-80. Pe ecranul acestui tip de indicator sunt afişate două imagini în coordonate rectangulare, imagini ce reprezintă direcţiile optime de apropiere ale unui avion la aterizare:
Imaginea de sus prezintă o vedere din lateral a avioanelor ce vin la aterizare. Această imagine include o linie de referinţă ce indică panta de aterizare ideală (glideslope), care se intersectează cu pista în punctul de aterizare (touch down). Imaginea superioară afişează ţintele în coordonate distanţă – înălţime. Ea este numită şi imagine de înălţime.

Imaginea de jos afişează ţintele în plan orizontal. Linia de referinţă corespunde unui curs al avionului pe direcţia centrului pistei. Imaginea este numită imagine de azimut. Ambele imagini includ şi gradaţiuni de distanţă, cu originea în punctul de aterizare.

Picture gallery of Beta Scan Scope

Ilustrație 2 – Upgrade de indicatorul „Beta Scan” de la radar PAR–80