www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Satır Taramalı Ekran

Satırlar
Satırların geri taraması
Resim geri
tarama

Resim 1: Bir satır taramalı ekranda resim oluşumunun prensibi

Satır Taramalı Ekran

Satır taramalı bir ekranda bilgilerin tamamı görüntülenir. Hedef sembollerinin kutupsal koordinatları, imge hatlarına ve piksellere dönüştürülür ve bu bilgiler bir bilgisayar ya da televizyon ekranındaki gibi görüntülenir.

Çalışma Prensibi

Tüm ekran yüzeyi nokta satırlarından oluşan bir sisteme bölünmüştür. Daha önceki katot ışınlı tüplerde elektron ışınının bu noktaların tamamını sırayla taraması gerekiyordu. Bir katot ışınlı tüpte bu piksellerin büyüklüğü videobant genişliğine bağlıydı. Resim imgesinin oluşması için bir satır ve bir imge geri taramasının düzenlemesi gerekiyordu.

  • Satır geri taraması: Işın, her bir satırın yazılmasının ardından ekranın sol kenarına dönmelidir.
  • Resim geri taraması: Işın, son satıra ulaşıldığında, ekranın sol üst köşesine dönmelidir.

Bu geri dönüşler süresince elektron ışını karartılıyordu (Blanking Retrace Period). Görüntünün kalitesi ekranın çözünürlüğüne (mümkün olabilen piksel sayısına) ve her bir pikselin renk derinliğine (bilgi genişliğine) bağlıydı. Daha yeni yarıiletken ekranlarda da zamansal nedenlerle benzeri bir sistem halen kullanılmaktadır. Artık, istenildiği an tampon bellekteki verileri ekrana getirmek mümkün olduğundan, satırda ya da resimde yeni bir tarama düzenlenmesine de artık gerek kalmamıştır.

Radar ekranı olarak kullanılması

Radarlarda kullanılan satır taramalı ekranlar olabildiğince en yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Bu ekranlarda genellikle önemli radar parametreleri görüntülenir ve radar aygıtının kumandasında kullanılırlar. Hedef işaretleri bir imleç vasıtasıyla seçilerek buradaki ilave bilgiler görüntülenebilir. İlave bilgilerin sürekli görüntülenmesi mümkündür, ancak bu detay görüntünün uzun süre ekranda tutulması yoğun hava trafiğinde karışıklığa yol açar.

Bir Hava Trafik Kontrol radarında simgeler aşağıdaki resim galerisinde yer alan Resim.4 de gösterildiği gibi görüntülenir. Kare simgesi sadece birincil radar tarafından algılanan bir hedefin konumunu gösterir. Bu kare simgesi içinde bir çarpı işareti varsa, bu, hem birincil- ve hem de ikincil radar tarafından algılanan bir hedefin konumunu gösterir. Ekranda görülen noktalar antenin önceki dönüşlerindeki hedefin saptanan konumunu, dolayısı ile bu noktalardaki hızını ve rotasını gösterir. Üst bölümdeki karakter dizileri uçağın kimliğini belirtir. Alttaki dizi irtifayı ya da uçuş yüksekliğini ya da daha düşük irtifalardaki barometrik yüksekliğini belirtir.

Bu ekranda sembollerin ve alfasayısal karakterlerin görüntülenmesinin yanında, PPI-ekranda olduğu gibi, bir ham video biçiminin de seçilmesi mümkündür. Ekrana bağlı olarak, bu, parlaklık modülasyonunu benzeştiren, bir düz, yanlış renkli veya gri tonlamalı (gray-scale) ekrandır. Görüntünün bu biçimi Cilt Boyama Modu (Skin Paint Mode) olarak adlandırılır.

Satır taramalı ekranlar, çok sayıda bilgi sunmaları yanında bir hayati üstünlüğe de sahiptir: Bu tür ekranlarda görüntüler herhangi bir kısıtlama olmaksızın gün ışığında da izlenebilirler. Hâlbuki parlaklık modülasyonlu (brightness-modulated) görüntüler bir PPI-ekranda ancak daha loş bir ortamda izlenebilmektedir.

Satır Taramalı Ekran Resim Galerisi

Resim 2: Satır taramalı ekranda Paris uçuş bölgesinin görüntüsü

Resim 3: Hava Trafik Kontrol radarlarında kullanılan ekrandaki bir tipik resim

Resim 4: Hava Trafik Kontrol radarı ekranı, kare içerisinde yer alan bilgiler çok büyütülmüş olarak gösteriliyor

Ein Computermonitor als Radarscope

Resim 5: İlave gösterge- ve kumanda paneli ile birlikte bir radar ekranının görünüşü

Resim 6: Hava Savunma Radarlarında kullanılan bir satır taramalı ekran örneği