www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik odległości-wysokości

Belka
odchylająca
Znaczniki
wysokości
Cele
Znaczniki odległości
Cele stałe

Rysunek 1: Wyświetlanie sygnałów radarowych na wskaźniku zasięgu-wysokości

Wskaźnik odległości-wysokości

Wskaźnik zasięgu-wysokości („zakres RHI“, Range Height Indicator) jest wyświetlaczem w radiowysokościomierza. Na ekranie, wiązka omiatająca z początkiem w lewym dolnym rogu omiata tam i z powrotem w synchronizacji z anteną omiatającą nad ekranem. Pozycja radaru jest wykreślona w punkcie początkowym współrzędnych płaskich, odległość na dodatniej osi x, a wysokość na dodatniej osi y.

Znaki wysokościowe obliczane są z kąta wzniesienia w skomplikowanym procesie (wpływ krzywizny powierzchni ziemi).

Galeria zdjęć

Rysunek 2: Rosyjski radar wysokościowy PRW-17 „Odd Group“

Rysunek 3: Przykład wskaźnika odległości-wysokości

Rysunek 4: Zakres działania rosyjskiego radaru PRW-16