www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Das Höhensichtgerät „RHI-Scope“

Отклоняващ
лъч.
Маркер за
височината
Сигнали,
отразени от
целите
Маркер за
разстояние
Отражения
от местни
обекти

Изображение 1: Изглед на радарната информация върху индикатора за височина

Индикатор разстояние-височина

За определяне на надморската височина има индикатор за обхват и височина (RHI). Индикатора използва сканиране на антената във вертикална посока. Следователно линията на зачистване се движи под ъгъл. Индикатора дава координатите на целите по разстояние и височина. Този индикатор показва получения сигнал в координатна система, чиято абсциса е разстоянието, а ординатата - височината. Целите се изобразяват на индикатора като светещи малки вертикални чертички (Изображение 1).

Bildergalerie

Изображение 2: Руски радар за определяне на височината ПРВ-17

Изображение 3: Анимация на индикатора разстояние-височина

Изображение 4: Индикатор за разстояние-височина на съветския радар ПРВ-16