www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik typu „P”

Wyświetlanie sygnałów radarowych na wyświetlaczu panoramicznym
Belka odchylająca
Sygnał celowy
Odpowiedź IFF
Cele stałe
Chmury
Cel na
podejście
Znaczniki odległości (25 NM)

Rysunek 1: Wyświetlanie sygnałów radarowych na wyświetlaczu panoramicznym

Wskaźnik typu „P”

Wskaźnik typu „P”, inaczej zwany panoramicznym (ang. Plan Position Indicator lub PPI-scope) jest bardzo popularnym wskaźnikiem, idealnym dla radarów obserwacji okrężnej.. Lepszy przegląd danych zebranych przez radar uzyskuje się na wskaźnik typu „P” zamiast na wskaźnik typu „A”. Tutaj, oprócz odległości, można odczytać również kąt boczny. Informacja o celu jest reprezentowana przez modulację jasności. W niektórych urządzeniach celowniczych środek wyświetlacza może być również przesunięty mimośrodowo, aby uwypuklić ważniejsze sektory. Dodatkowe informacje z radaru wtórnego (identyfikator IFF) sprzężonego z radarem pierwotnym są przedstawiane w postaci łuku za celem.

Wskaźnik typu „P”, ze swoim mapowym sposobem wyświetlania sygnałów radarowych, jest wzorem dla większości nowoczesnych urządzeń wyświetlających opartych na dużych wyświetlaczach komputerowych.

Galeria zdjęć wyświetlacza typu „P”

Rysunek 2: Historyczny wyświetlacz kołowy firmy Telefunken z 1980 r.

Rysunek 3: Kontrolerzy ruchu lotniczego przy wyświetlaczach