www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Индикатор за кръгов обзор

Показване на радарните сигнали на индикатор за кръгов обзор
отклонение на
електронния лъч
Знак за целта
Знак за
идентификация
местни обекти
дъждовни облаци
кацане на
самолет
кръгли маркировки
на скалата

Изображение 1: Показване на радарните сигнали на индикатор за кръгов обзор

Индикатор за кръгов обзор

Индикаторът за кръгов обзор (ИКО) на радара е предназначен за получаване на изображение на кръгов обзор в полярни координати на екрана на електронно-лъчевата тръба и за показване на пеленга на автоматичния пеленгатор. Индикаторният блок използва радиално-кръгово отклонение на електронния лъч. При този тип индикатори с модулация на интензитета времето за закъснението на ехосигнала е показано радиално. Линията на отклонение на електронния лъч започва в центъра на екрана и нейната посока (азимут) съвпада с азимуталната посока на антената. Координатите на целта се оценяват чрез скални знаци за азимут и разстояние.

Индикаторът за кръгов обзор с подобно на карта изображение на ехо-сигналите е моделът за повечето съвременни устройства за визуализация, базирани на компютърни дисплеи с голяма изобразителна площ.

Галерия със снимки

Изображение 2: исторически индикатор от Telefunken от 1980 г.

Изображение 3: Диспечери на въздушното движение на дисплеите