www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Indicatorul de tip J

J-scope used in the German airborne WW2- radar FuG 212 „Senderzacken”- impulsului de sindaj în receptor (impuls direct) ţintă

Ilustrație 1 - Indicator tip J, utilizat de radarul german din al doilea război mondial FuG 212

Indicatorul de tip J este un indicator cu marcaj prin amplitudine al ţintelor, similar cu indicatorul tip A. Diferenţa constă în faptul că indicatorul tip J foloseşte o desfăşurare inelară, spre deosebire de cea liniară a indicatorului tip A. Rezultă astfel o desfăşurare mai lungă pentru aceleaşi dimensiuni ale ecranului, acest indicator oferind o rezoluţie mult mai bună decât cel tip A.

Desfăşurarea începe în partea de sus a ecranului, prin afişarea unui impuls datorat pătrunderii unei părţi a impulsului de sindaj în receptor (impuls direct). Linia de desfăşurare se deplasează în sensul acelor de ceasornic, următorul impuls ce apare fiind semnalul ecou de la o ţintă. Pe ecran este gravată o scală ce permite măsurarea distanţei ţintelor.

J-scope: Anzeige in einem Würzburg Radar Figura 2 - Indicator tip J: Imagine a clutter-ului terestru pe ecranul radarului Giant Wurzburg