www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik typu „E”

Wskaźnik kąta elewacji radaru P-12 („Spoon Rest“)

Rysunek 1. Wskaźnik kąta elewacji radaru P-12 („Spoon Rest“)

Wskaźnik typu „E”

Wskaźnik typu „E” lub wskaźnik kąta elewacji był używany jako wskaźnik wysokości w starych radarach analogowych. Na osi odciętych pokazywano odległość, a na osi rzędnych kąta elewacji. Kąt elewacji mierzy się zwykle przez porównanie fazowe dwóch nałożonych na siebie płaszczyzn anteny. Wysokość celu jest funkcją kąta elewacji oraz odległości i może być określana za pomocą ruchomego nomogramu na urządzeniu celowniczym. Linie o równej wysokości mają na nomogramie kształt hiperboliczny.