www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové obrazovky

Indikátor výškového úhlu

Indikátor výškového úhlu

Obrázek 1: Indikátor výškového úhlu radiolokátoru P-12 („Spoon Rest“)

Indikátor výškového úhlu

Indikátor výškového úhlu nebo E-Scope se používal jako ukazatel výšky ve starých analogových radarech. Na abscisách ukazoval vzdálenost a na ordinátách výškový úhel. Elevační úhel se obvykle měřil porovnáním fáze dvou překrývajících se anténních rovin. Výška cíle je funkcí elevačního úhlu a vzdálenosti a lze ji určit pomocí pohyblivého nomogramu na zaměřovači. Čáry stejné výšky mají na nomogramu hyperbolický tvar.