www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Индикатор за ъгъла на място

Индикатор за ъгъла на място

Изображение 1: Индикатор за ъгъла на място на радиолокатора П-12

Индикатор за ъгъла на място

Индикатор за ъгъла на място или E-скоп се използва като индикатор за височина в старите аналогови радари. Той показваше разстоянието на абсцисната ос и ъгъла на място на ординатата. Ъгълът на място обикновено се измерва чрез сравнение на фазите между две насложени една върху друга равнини на антената. Височината на целта е функция на ъгъла на място и разстоянието и може да се определи с помощта на подвижна номограма на прицелното устройство. Линиите с еднаква височина имат хиперболична форма върху номограмата.