www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik typu „C”

β
ε
Kąt azymutu
Kąt elewacji

Rysunek 1: Schematyczne przedstawienie wskaźniku typu „C”

β
ε
Kąt azymutu
Kąt elewacji

Rysunek 1: Schematyczne przedstawienie wskaźniku typu „C”

Wskaźnik typu „C”

Wskaźnik typu „C” wyświetla dwa skrzyżowane kąty, kąt elewacji na osi Y i kąt azymutu na osi X. Jest to szczególnie przydatny wskaźnik do „celowania“ i dlatego był stosowany w historycznych samolotach myśliwskich. Niestety, nie udało się wyświetlić żadnej odległości. Dlatego zwykle stosowano drugi celownik do mierzenia odległości ( wskaźnik typu „A” lub „J”).