www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové obrazovky

Radarová obrazovka „C-Scope“

β
ε
Úhel azimutu
elevační úhel

Obrázek 1: Schematické znázornění C-skopu

β
ε
Úhel azimutu
elevační úhel

Obrázek 1: Schematické znázornění C-skopu

Radarová obrazovka „C-Scope“

C-scope zobrazuje dva zkřížené úhly, elevační úhel v ose Y a azimutový úhel v ose X. Je to obzvláště vhodný displej pro „zaměřování“, a proto se používal v historických stíhacích letounech. Bohužel se však nepodařilo zobrazit žádnou vzdálenost. Proto se obvykle používal druhý zaměřovač na vzdálenost (A-skopy nebo J-skopy).