www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Радарният екран «С-скоп»

β
ε
Ъгъл на азимут
Ъгъл на наклона

Изображение 1: С-скоп

β
ε
Ъгъл на азимут
Ъгъл на наклона

Изображение 1: С-скоп

Радарният екран «С-скоп»

С-скопът показва два ъгъла, разположени напречно един върху друг, ъгълът на издигане по оста Y и ъгълът на азимут по оста X. Това е особено подходящ дисплей за «прицелване» и затова е използван в историческите изтребители. За съжаление обаче не можеше да се отчете разстоянието. Поради това обикновено се използва втори мерник за разстояние (А-скоп или J-скоп).