www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Індикатор „кут – дальність“

Мітки дальності
Лінія основного напрямку
Відмітки цілей
Пасивні перешкоди

Рисунок 1. Відображення інформації на індикаторі „кут – дальність“

Мітки дальності
Лінія основного напрямку
Відмітки цілей
Пасивні перешкоди

Рисунок 1. Відображення інформації на індикаторі „кут – дальність“

Індикатор „кут – дальність“

В індикаторах типу „кут – дальність“ використовується екран із прямокутним растром, де координати цілей визначають у прямокутних координатах. Такі індикатори називають також індикатором типу B або індикатором В-типу. Такі індикатори використовуються для підвищення точності вимірювання координат цілей та покращення роздільної здатності радіолокатора з відповідних координат. Часто індикатори В-типу входять до складу апаратури радіолокаційних засобів керування вогнем підрозділів зенітної артилерії, станцій наведення зенітних керованих ракет, а також радіолокаційних висотомірів.

Залежно від призначення радіолокатора індикатори такого типу можуть використовуватися для відображення координат цілі у горизонтальній площині (індикатор „азимут – дальність“) або у вертикальній площині (індикатор „кут місця – дальність“).

По осі абсцис растру зазвичай відкладається кутова координата, а по осі ординат – дальність.

Вертикальна лінія, що проходить через центр екрану, відповідає поточному напрямку електричної вісі антени (основний напрямок індикатора). На екрані індикатора будуть одночасно відображені всі цілі, які знаходяться правіше та лівіше цього напрямку на кілька градусів (наприклад, ±7,5°). Як правило, оператор має можливість змінювати напрямок вісі антени за допомогою штурвалів.

Слід зазначити, що індикатори з прямокутним растром використовуються також в радіолокаторах, в яких не виконується вимірювання кутової координати. Це стосується, наприклад, радіолокаторів підповерхневого зондування. По осі ординат тут також відкладається дальність, а вісь абсцис має одиницею виміру час, і вздовж неї відкладаються результати зондування у попередніх періодах.

Bildergalerie B-Scopes

Рисунок 2. Індикатор В-типу офіцера наведення зенітного ракетного комплексу. Ліворуч – індикатор „кут місця – дальність“, праворуч – індикатор „азимут – дальність“

Рисунок 3. Індикатор В-типу із відображенням по горизонтальній осі результатів попередніх періодів зондування