www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik typu „B”

Entfernungsmarken
Seitenwinkelmarke
Zielzeichen
Festziele

Przykład 1: Wskaźniki typu „B”

Entfernungsmarken
Seitenwinkelmarke
Zielzeichen
Festziele

Przykład 1: Wskaźniki typu „B”

Wskaźnik typu „B”

Wskaźnik typu „B” jest wskaźnik azymut-odległość. Cele zobrazowane są w postaci jasnych znaczników na prostokątnym ekranie we współrzędnych prostokątnych odległość – azymut. Wykrywane cele zobrazowane są w postaci jasnych znaczników (ang. blip) na ekranie.

W wskaźniku typu „B” kąt boczny (azymut) jest przedstawiony na odciętej (wymiar poziomy: oś X), a zasięg na rzędnej (wymiar pionowy: oś Y). Ten rodzaj celownika jest preferowany dla radarów kierowania ogniem.

Wartości azymutu można zwykle przesuwać za pomocą kół ręcznych (cała antena jest wtedy obracana w nowym kierunku). Środek ekranu jest wtedy zwykle głównym kierunkiem odbioru anteny. Zakres kąta bocznego jest przemiatany przez elektromechaniczną lub elektroniczną wiązkę przemiatającą.

Termin wskaźnik typu „B” jest również używany w odniesieniu do zupełnie innego typu przyrządu celowniczego. Termin ten jest również stosowany w radarach nieposiadających możliwości pomiaru kąta bocznego (np. w radarach penetrujących grunt lub w profilografie wiatrowym, który promieniuje tylko pionowo w górę). W tym przypadku jednak odcięta jest zdefiniowana jako funkcja czasu i przedstawia sekwencję okresów impulsów obok siebie.

Galeria zdjęć wskaźniku typu „B”

Rysunek 2: Wskaźnik typu „B” (po lewej: wskaźnik kąta wzniesienia, po prawej: wskaźnik kąta bocznego) oficera w przeciwlotniczym kompleksie rakietowym.

Rysunek 3: Wskaźnik typu „B” z wyświetlaniem okresów impulsów jako historii na osi X, nie można tu bez dalszych wyjaśnień dokonać prawidłowego przyporządkowania kątowego.