www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik typu „B”

Przykład 1: Wskaźniki typu „B”

Wskaźnik typu „B”

Wskaźnik typu „B” jest wskaźnik azymut-odległość. Cele zobrazowane są w postaci jasnych znaczników na prostokątnym ekranie we współrzędnych prostokątnych odległość – azymut. Wykrywane cele zobrazowane są w postaci jasnych znaczników (ang. blip) na ekranie.