www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Het radarscherm „B-scope“

Afstandsmarkeringen
Azimut markering
Doelwit
Clutter

Figuur 1: B-scope (azimut- en afstandsindicator)

Afstandsmarkeringen
Azimut markering
Doelwit
Clutter

Figuur 1: B-scope (azimut- en afstandsindicator)

Het radarscherm „B-scope“

In een B-scope wordt de laterale hoek (azimut) weergegeven in de abscis en het bereik in de ordinaat. Deze vorm van vizier wordt bij voorkeur gebruikt voor doelvolgradars of vuurleidingsradars.

De azimutwaarden kunnen meestal met handwielen worden verschoven (de hele antenne wordt dan in de nieuwe richting gedraaid). Het midden van het scherm is dan meestal de hoofdontvangstrichting van de antenne. Het zijwaartse hoekbereik wordt geveegd met een elektromechanische of elektronische straalveger.

De term „B-scope“ wordt ook gebruikt voor een heel ander soort waarnemingsinstrument. Deze term wordt ook gebruikt in radars zonder een middel om de zijwaartse hoek te meten (b.v. in een grondpenetrerende radar of in een windprofiler die alleen verticaal naar boven straalt). Hier echter is de abscis gedefinieerd als een functie van de tijd en toont de opeenvolging van de pulsperioden naast elkaar.

Fotogalerij van B-scopen

Figuur 2: B-scope (links: elevatiehoekweergave, rechts: zijhoekweergave) van een hoge officier in een luchtdoelraketcomplex.

Afbeelding 3: B-scope met de weergave van de pulsperioden als historie op de X-as, een juiste hoektoekenning kan hier niet zonder meer worden gemaakt.