www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Радиолокационен екран «Тип B»

Отметки за разстояние
Отметка за азимут
Целеви марки
Отражения
от местните
обекти

Изображение 1: «B-скоп» (индикатор за азимут и разстояние)

Отметки за разстояние
Отметка за азимут
Целеви марки
Отражения
от местните
обекти

Изображение 1: «B-скоп» (индикатор за азимут и разстояние)

Радиолокационен екран «Тип B»

В радиолокационен екран «тип B» или «B-скопа» страничният ъгъл (азимут) се показва в абсцисата, а обхватът - в ординатата. Този вид прицел е предпочитан за радарите за управление на огъня.

Обикновено стойностите на азимута могат да бъдат изместени с помощта на ръчни колела (след това цялата антена се завърта в новата посока). Тогава центърът на екрана обикновено е основната посока на приемане на антената. Диапазонът на страничния ъгъл се обхожда с електромеханичен или електронен лъч за обхождане.

Терминът «B-скоп» се използва и за съвсем различен тип прицелно устройство. Този термин се използва и при радари, които не разполагат с възможност за измерване на страничния ъгъл (напр. при радар за проникване в земята или при ветропрофилер, излъчващ само вертикално нагоре). Тук обаче абсцисата е определена като функция на времето и показва последователността от периоди на импулса един до друг.

Галерия със снимки на «B-скопи»

Изображение 2: B-скоп (вляво: дисплей за ъгъл на издигане, вдясно: дисплей за страничен ъгъл) на старши офицер в зенитно-ракетен комплекс.

Изображение 3: B-скоп с показване на периодите на импулсите като история по оста Х, като тук не може да се направи правилно ъглово разпределение без допълнителни подробности.