www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Індикатор дальності

Рисунок 1. Принцип дії індикатора дальності

Рисунок 1. Принцип дії індикатора дальності

Індикатор дальності

Індикатор дальності або індикатор A-типу є найпростішим і найстарішим видом індикаторного пристрою в радіолокації. Подібно до осцилографу, його дія заснована на відхиленні електронного променю. На індикаторі A-типу (Рисунок 1) може відображатися лише дальність до цілі та відносна інтенсивність сигналів відлуння (у виняткових випадках – додаткова інформація). На ньому відображаються лише сигнали відлуння, отримані з напрямку (азимуту), що відповідає поточному кутовому положенню антени. Значення азимуту або кута місця, які відповідають фактичному фізичному положенню антени, мають бути представлені на окремих циферблатах або інших пристроях.

Імпульс
„пролазу“
Наступний
період
зондування
Сигнали
відлуння
Пасивні
перешкоди
Мітки дальності
Шуми

Рисунок 2. Представлення інформації на індикаторі дальності

Імпульс
„пролазу“
Сигнали
відлуння
Пасивні
перешкоди
Мітки дальності
Шуми

Рисунок 2. Представлення інформації на індикаторі дальності (інтерактивний рисунок)

В індикаторах дальності використовується електронно-променева трубка з електростатичними відхиляючими пластинами. Горизонтальне відхилення променю виконується пилкоподібним імпульсом напруги на пластинах горизонтального відхилення. Нахил „пили“ має бути максимально лінійним. Тривалість пилкоподібного імпульсу (тобто тривалість відхилення) визначає масштаб дальності (див. інтерактивну структурну схему). Якщо тривалість відхилення дорівнює часу розповсюдження електромагнітної хвилі на максимальну дальність дії радіолокатора, то і відображатися на індикаторі буде весь діапазон дальності. Зменшення тривалості імпульсу відхилення призводить до необхідності зміни масштабу відображення. Масштабування відображення досягається збереженням постійного значення відношення половини горизонтальної швидкості електронного променю до швидкості розповсюдження електромагнітної хвилі в просторі (у цьому випадку приблизно швидкості світла c0).

На пластини вертикального відхилення подається сигнал з виходу детектора, тобто відеосигнал. Коли відеосигнал відсутній, на індикаторі дальності відображається горизонтальна пряма лінію, яку іноді називають нульовою лінією. Коли на пластини відхилення надходить відеосигнал, відбувається відхилення цієї нульової лінії вгору або вниз на певних ділянках розгортки. Таким чином, на індикаторі дальності відображається поточна амплітуда відеосигналу як функція часу.

Приклад зображення на екрані індикатору дальності наведено на Рисунку 2. Початком відхилення (і, отже, початком вимірювання часу) є передній (наростаючий) фронт зондувального імпульсу. Цей імпульс також можливо побачити на індикаторі дальності, оскільки антенний перемикач не є ідеальним пристроєм, через що невелика частина потужності передавача все ж потрапляє на вхід приймача (імпульс „пролазу“). Цей імпульс також можливо використовувати для налаштування приймача. Частину цього імпульсу відділяють за допомогою вимірювальної насадки. Його додатково затримують у часі і подають на вхід приймача для отримання спеціального імпульсу для налаштування радіолокатора по дальності. Через затримку, для цього імпульсу залежне від часу автоматичне регулювання підсилювання приймача не активне.

Індикатори дальності використовуються в застарілих радіолокаторах (Рисунок 3). У сучасних радіолокаторах із цифровою обробкою інформації таких вид індикаторів утратив свою актуальність. Причиною є те, що у сучасних радіолокаторах відсутній відеосигнал, який відповідає сигналу відлуння цілі. Інформація про цілі передається на засоби відображення у вигляді цифрових слів. Немає можливості отримати сигнал синхронізації для цих асинхронних цифрових послідовностей (Рисунок 4).

Однак у деяких випадках із цифрових радіолокаційних даних програмним способом синтезують на екрані комп’ютера зображення, схоже на розгортку індикатора дальності (Рисунок 5). Це буває корисно для навчальних цілей або як допоміжний інструмент обслуговуючого персоналу, який може одразу побачити роботу радіолокатора по цьому зображенню.

Фотогалерея від індикатор A-типу
A-Scope

Рисунок 3. Контрольний імпульс на дальності 42 км на індикаторі дальності радіолокатора П-12 „Єнісей“

Рисунок 4. Спроба побачити цифрові послідовності за допомогою індикатора А-типу

Рисунок 5. Синтезовані з цифрових даних аналогові сигнали, подібні до тих, що відображаються на екрані навчального первинного радіолокатору DPR 886