www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Indicatorul tip A

Ilustrație 1: Principiul de funcţionare al unui indicator tip A

Ilustrație 1: Principiul de funcţionare al unui indicator tip A

Indicatorul tip A

Indicatorul de tip A este cel mai simplu şi cel mai vechi tip de indicator. Acest indicator afişează doar distanţa până la ţinte şi amplitudinea relativă a impulsurilor ecou. El este similar unui osciloscop care afişează semnalul ecou de la ieşirea receptorului. Un astfel de indicator este utilizat în general în sistemele de dirijare a rachetelor. Azimutul şi unghiul de înălţare sunt afişate ca şi caractere alfa-numerice, fie pe indicator, fie pe afişaje separate. Indicatoarele de tip A sunt realizate de obicei cu tuburi catodice cu deviaţie electrostatică. Desfăşurarea este formată prin aplicarea unei tensiuni liniar variabile pe plăcile de deviaţie pe orizontală. Durata tensiunii liniar variabile determină distanţa maximă afişată pe ecranul tubului catodic. (vezi schema bloc interactivă).

Impuls de
transmisie
următoarea
perioadă de
impulsuri
Semnale de ecou
Interferențe
țintă fixă
Gradaţiune
de distanţă
Zgomot

Ilustrație 2: Reprezentarea de bază a conținutului unui A-scop

Impuls de
transmisie
Semnale de ecou
Interferențe
țintă fixă
Gradaţiune
de distanţă
Zgomot

Ilustrație 2: Reprezentarea de bază a conținutului
unui A-scop (imagine interactiva)

Indicatorul de tip A mai este utilizat la unele radare mai vechi pe post de osciloscop de control, pentru afişarea semnalului video de la ieşirea receptorului. În cazul radarelor digitale moderne, un astfel de semnal analogic nu este disponibil. Semnalele recepţionate sunt trimise la indicator sub forma unor cuvinte digitale. Deoarece sincronizarea osciloscopului cu aceste date numerice asincrone nu este posibilă, secvenţele de biţi nu pot fi analizate folosind un simplu osciloscop. După cum se observă şi în figură, se poate constata doar prezenţa semnalelor digitale, prin aceasta verificându-se faptul că etajul driver funcţionează.

Totuşi, la unele radare digitale, software-ul radarului poate genera un semnal analogic afişat pe monitor ca pe indicatorul tip A, semnal refăcut din datele numerice. Afişarea sub această formă are în principal un scop didactic, dar permite operatorului radar şi o analiză suplimentară a semnalului, în scopul luării unei cât mai bune decizii privind existenţa ţintelor.

Galerie de imagini de Indicatorul tip A
A-Scope

Ilustrație 3: Impuls de control afişat pe indicatorul tip A al radarului rusesc de gamă VHF P-12 „Spoon Rest“

Ilustrație 4: Încercare de a observa semnale digitale cu un indicator tip A

Ilustrație 5: Semnal analogic refăcut din datele numerice, afişat ca pe un indicator tip A, în cazul radarului primar didactic DPR 886.