www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Wskaźnik typu „A”

Przykład 1: Wskaźnik typu A z liniową skalą odległości, Na zdjęciu widać duży impuls, powstający w momencie nadawania i dalej mniejszy, który jest echem samolotu.

Przykład 1: Wskaźnik typu A z liniową skalą odległości, Na zdjęciu widać duży impuls, powstający w momencie nadawania i dalej mniejszy, który jest echem samolotu.

Wskaźnik typu „A”

Wskaźnik typu „A” jest najprostszym ze wskaźników, zobrazowuje amplitudę sygnału echa na wyjściu odbiornika w funkcji odległości (tak naprawdę był to oscyloskop). Najprostszy ze wskaźników, zapewnia pomiar jednej współrzędnej położenia celu, to znaczy odległości, dlatego nie jest obecnie używany do celów operacyjnych. Na wskaźniku zaznaczony był moment wysłania impulsu (sondującego) oraz moment odebrania sygnału echa od obiektu. Odległość do celu jest proporcjonalna do czasu przebywania impulsu fal elektromagnetycznych w przestrzeni. Nie ma informacji o azymucie.