www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Przegląd wskaźników i wyświetlaczy radarowych

Informacje dostępne z odbiornika radarowego mogą zawierać nawet kilka milionów oddzielnych bitów danych na sekundę. Na podstawie tych i innych danych, takich jak orientacja anteny, wskaźnik powinien przedstawiać obserwatorowi ciągły, łatwo zrozumiały, graficzny obraz względnego położenia celów radarowych. Powinien on podawać wielkość, kształt i, o ile to możliwe, wskazania dotyczące rodzaju celów. Lampa elektronopromieniowa (crt) spełnia te wymagania w zadziwiającym stopniu. Główną wadą kineskopu jest to, że nie może on przedstawiać prawdziwego obrazu trójwymiarowego.

Podstawowymi wielkościami geometrycznymi w wyświetlaczach radarowych są: odległość, kąt azymutu (lub namiar) i kąt elewacji. Wyświetlacze te odnoszą pozycję celu radaru do początku w antenie. Większość wskaźników radarowych zawiera jedną lub dwie z tych wielkości jako współrzędne tarczy kineskopu:

Wskaźnik przedstawia: A-Scope B-Scope PPI-Scope RHI-Scope Raster Scan Monitor
odległość
kąt azymutu
kąt elewacji
inne (jak kurs itp.)

Tabela 1: informacje o radarach pokazane na danym ekranie

Istnieje więcej i więcej różnych wskaźników dawnych radarów.
Te zakresy stają się mniej ważne w naszych czasach i są tylko krótko wspomniane: