www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové obrazovky

Přehled radarových indikátorů

Informace dostupné z radarového přijímače mohou obsahovat až několik milionů samostatných datových bitů za sekundu. Z těchto a dalších údajů, jako je orientace antény, by měl indikátor pozorovateli předložit souvislý, snadno srozumitelný grafický obraz relativní polohy radarových cílů. Měl by poskytovat údaje o velikosti, tvaru a pokud možno i o typu cílů. Katodová trubice (crt) splňuje tyto požadavky v úžasné míře. Hlavním nedostatkem katodové trubice je, že nedokáže zobrazit skutečný trojrozměrný obraz.

Základními geometrickými veličinami, které se podílejí na radarovém zobrazení, jsou vzdálenost, azimutální úhel (nebo azimut) a elevační úhel. Tato zobrazení vztahují polohu radarového cíle k počátku u antény. Většina radarových zobrazení obsahuje jednu nebo dvě z těchto veličin jako souřadnice čelní plochy katodové trubice:

Přítomný indikátor: A-Scope B-Scope PPI-Scope RHI-Scope Raster Scan Monitor
vzdálenost
úhel azimutu
elevační úhel
jiné (jako kurz atd.)

Tabulka 1: zobrazené informace o radaru na dané obrazovce

Existuje více a různých ukazatelů starých radarů.
V dnešní době se tyto rozsahy stávají méně důležitými a jsou pouze stručně zmíněny: