www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Индикаторни устройства

Индикаторните устройства на радиолокационна станция са предназначени за генериране и показване на радиолокационна информация, както и за показване на допълнителна информация. Информацията постъпва на входа на тези устройства под формата на изходен сигнал от системата за обработка на радарни сигнали, референтен сигнал за измерване на обхвата, идентификационни сигнали и сигнали от сензорите за ъгловото положение на антенния лъч. Получателят на информацията, показвана от устройството за показване, е операторът на радарната станция, поради което показването трябва да бъде във форма, подходяща за неговото възприемане.

В обзорните радари най-често се използват двуизмерни индикатори от следните видове:

Индикатор показва: тип А тип B тип ИКО тип RHI растерно
сканиране
разстояние
азимут
ъгъл на място 1)
повече детайли

Таблица 1: показана от дадения екран радарна информация