www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Cilt Boyama Modu”

Resim 1: Bir uçağın radar ekranında hava durumunun ve gelmekte olan bir uçağın „Cilt Boyama Modu“ görüntüsü

„Cilt Boyama Modu”

Modern renkli ekranlarda, hedef, hem çeşitli alfasayısal bilgiler verilerek, hem de bir analog ekranda olduğu gibi, arka plan rengi soldurularak görüntülenebilir. Renklendirilmiş yüzey gibi olan bu görüntüleme şekline „Cilt Boyama Modu” (Skin Paint Mode) denir. Bununla birlikte, bir belirli eşiği aşan hedef işaretleri, kontrol edilebilir bu yüzeyin üzerindeki bir başka katmanda tek renkli bir dikdörtgen olarakta görüntülenebilir.

Bu yöntemle borda radarında, örneğin, arka planda ikincil radarın, ACAS ya da TCAS sisteminin sağladığı bilgilerin de yer aldığı meteorolojik veriler de görüntülenir. „Cilt Boyama Yöntemi“ en çok meteorolojik ya da yerden parazit yansımalar gibi, çok amaçla kullanılan ekranlarda pasif yansımalı hedef işaretlerini ayrıntılarıyla görüntülemek için kullanılır. Bundan dolayı yanlış bir nitelemeyle; hedeflerin, birincil radarın radar işaret işlemcisindeki işaretlerle tekrenkli (monochrome) katmanda binişmiş (superimposed) olabileceğine rağmen, sıkça, „Birincil Radarların radar bilgileri“ ile aynı imiş gibi düşünülür. Uçağa takılı modern borda radarlarının çoğunda, ekranda, Cilt Boyama Moduna ilaveten bir Yapay Açıklıklı Radar modu ile üzerinde seyredilen bölgelerin harita benzeri görüntüsü de verilir. Bu görüntüleme sayısal haritalama materyali ile bir araya getirilir ve böylece bir güvenilir yöngüdüm imkânı doğar.

Kullanılan radar aygıtına bağlı olarak, meteoroloji bilgilerine ilaveten başka bilgilerde görüntülenebilir. Örneğin, radar kesiti 30 m² ye eşit ya da daha büyük yankı işaretinden ve Doppler frekanslarının izgesel (spectral) dağılımından (pervaneli uçaklar) bu hedefin bir tanker uçağı olabileceği tahmin edilebilir. O zaman, sembol gösterimine ilaveten bu hedef işareti bir renkli arka plan üzerinde görüntülenir.

„Cilt Boyama Modunun“ bir sembolü görüntülemesine ilaveten, kol uçuşunda ya da havada yakıt ikmalinde çok yüksek hassasiyet sağlama gibi bir üstünlüğü de bulunmaktadır. Bu, bir hedefe otomatik eşlik sırasında istatistiki hatalardan ve birkaç darbe periyodunda bir gecikmenin normal olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle borda radarı üreticileri genellikle sektör aramada „Cilt Boyama Modunun“ seçilebildiği bir ekran daha ilave ederler.

Pilotlar, kendine ait bir Çizit Çıkarıcısı bulunmayan ve kendi bilgilerini salt „Cilt Boyama“ olarak görüntüleyen bu radar aygıtları için „Cilt Boyama Radarı“ terimini kullanırlar.