www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Elektronik Tablo Görüntüleme ve Bilgi Sistemi (ECDIS)

Resim 1: PCI-Express-kartı HPx-300, Analog ve sayısal radar verileri için arayüz
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Resim 1: PCI-Express-kartı HPx-300, Analog ve sayısal radar verileri için arayüz
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Elektronik Tablo Görüntüleme ve Bilgi Sistemi (ECDIS)

Elektronik Tablo Görüntüleme ve Bilgi Sistemi (Electronic Chart Display and Information System, ECDIS), tümleşik haritalara sahip bir elektronik bilgi sistemidir. Genellikle deniz yöngüdümünde kullanılır ve aşağıdaki görüntüleri kapsar:

ECDIS, özellikle bir gemide çoğunlukla su sıçramasına karşı korumalı, sıradan işlerde kullanılan bilgisayarlarda bir yazılım olarak çalıştırılır. Bu bilgisayar genellikle, yazılım ve ECDIS-sistemi için seçilmiş sensörleri ile birlikte gelir. Bu sistem konum ve seyir güvenlik bilgilerini sürekli sağlar. Eğer gemi bir tehlikeli bölgeye yaklaşmışsa sesli ve/veya görüntülü alarm verir. ECDIS, yöngüdüm için kullanılan, kâğıda basılı haritaların yerini almıştır. Bu sistemin mevcut gemilere zaman içinde, yeni gemilere ise sıfırdan kurulması bir yasal zorunluluk olmuştur.

Donanım açısından, sadece analog veya sayısal radar verileri için bir hızlı arayüze ihtiyaç vardır. Bu, genellikle bir bilgisayar ana kartındaki bir boş yuvaya takılabilen PCI-Express kartıdır ve ECDIS sistemi herhangi bir radar aygıtıyla (daha eskilerle de) bu kart üzerinden haberleşebilir. ECDIS yazılımı ile çok sayıda grafik katman birbiri üstüne bindirilebilir. Arka planda deniz haritası bulunur, bunun üzerinde radar resminin yer aldığı yarı saydam bir ikinci katman, en üstte ise sembol, metin ve yazılı verilerin bulunduğu bir başka katman yer alır.

Bu aygıtlara örnek olarak ASELSAN firmasının ürünü „MITOS™ WECDIS“ sistemini gösterebiliriz.