www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Ilustrație 1: Imaginea pe un IOC

Ilustrație 1: Imaginea pe un IOC

Acest capitol prezintă modul de afişare a informaţiilor de radiolocaţie (ţintelor) pe indicatoarele din compunerea radarelor. Radarele mai vechi utilizau diferite tipuri de indicatoare dedicate scopului în care erau folosite. Sistemele de afişare moderne folosesc diferite tipuri de indicatoare cu desfăşurare tip rastru, care afişează o imagine similară unei hărţi geografice.

Obiective didactice:

TObiectivele didactice oferă o imagine de ansamblu asupra informaţiilor care ar trebui însuşite după parcurgerea acestui capitol. În acest capitol sunt prezentate principiile privind construcţia şi funcţionarea diferitelor tipuri de indicatoare din compunerea radarelor. La sfârşitul acestui capitol, studentul va fi în măsură: