www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wskaźniki radiolokacyjne

Rozdział: „Wskaźniki radarowe“

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Rysunek 1: Podgląd reprezentacji internetowej

Rysunek 1: Historyczny wskaźnik typu „P”, wyprodukowany przez firmę Telefunken AG w 1980 r.

Ten rozdział zawiera przegląd, jak cel jest wskazywany w radarze. W przeszłości opracowano kilka różnych typów wyświetlaczy. Obecnie nowoczesne systemy radarowe zazwyczaj wykorzystują niektóre rodzaje wyświetlaczy rastrowych do tworzenia obrazu podobnego do mapy.

Rysunek 1: Historyczny wskaźnik typu „P”, wyprodukowany przez firmę Telefunken AG w 1980 r.

Cele dydaktyczne:

Cele nauczania służą jako zapowiedź informacji, których oczekuje się od Ciebie w tym rozdziale. Rozdział ten stanowi podstawę do zrozumienia specyficznych wskaźników radarowych. Po ukończeniu tego rozdziału, student będzie potrafił:

  • opisać przeznaczenie wskaźnika typu „A”, wskaźnika typu „R-H”, oraz wskaźnika typu „P”;
  • podać zależność między zasięgiem a prędkością i długością przemiatania na wskaźniku radarowym;
  • wyjaśnić przeznaczenie wyzwalaczy czasowych, wejść wideo i pozycji anteny do wskaźnika radarowego;
  • wymienić główne jednostki ppi i opisać ich funkcje;
  • opisać podstawowe działanie odchylania i obrotu przemiatania we wskaźniku typu „P”.