www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Hoofdstuk: „Radarindicatoren“

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Figuur 1: Voorbeeld van de internetweergave

Figuur 1: Historische PPI-scope, vervaardigd door Telefunken AG in 1980

Dit hoofdstuk geeft een overzicht, hoe een doel in radar wordt aangegeven. In het verleden zijn verschillende weergavetypes ontwikkeld. Tegenwoordig gebruiken moderne radarsystemen meestal een soort rasterscan-displays om een kaart-achtig beeld te produceren.

Figuur 2: Historische PPI-scope, vervaardigd door Telefunken AG in 1980

Leerdoelen:

De leerdoelen dienen als voorproefje van de informatie die u in het hoofdstuk wordt verwacht te leren. Dit hoofdstuk biedt de basis voor het begrijpen van de specifieke radarindicatoren. Na afloop van dit hoofdstuk zal de student in staat zijn om:

  • het doel van de A-scope, de range-height indicator (RHI), en de plan position indicator (PPI) te beschrijven;
  • de relatie tussen bereik en sweep snelheid en lengte op de radarindicator te verklaren;
  • het doel van timing triggers, video en antennepositie inputs voor de radar indicator uitleggen;
  • een opsomming te geven van de belangrijkste eenheden van een ppi en hun functies te beschrijven;
  • de basiswerking van sweepafbuiging en sweeprotatie in een ppi beschrijven.