www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Глава: «Радиолокационни индикатори»

Предварителен преглед на уебсайта

Изображение 1: Предварителен преглед на уебсайта

Изображение 1: Исторически индикатор за кръгов обзор на Telefunken от 1980 г.

Съществуват много начини за визуално показване на данните от радарното устройство. Съвременните радарни устройства обикновено използват плоски екрани на персонален компютър за тази цел. В миналото устройствата за визуализация се произвеждаха предимно с катодно-лъчеви тръби. От онова време са се запазили много термини за различни начини за показване на радарни данни на екрана.

Изображение 1: Исторически индикатор за кръгов обзор на Telefunken от 1980 г.

Цели на обучението:

Изброените тук цели на обучението имат за цел да дадат обща представа за темите, които ще бъдат разгледани в тази глава. Тази глава от началната страница «Radartutorial» предоставя знания за специалните радарни дисплеи. В края на тази глава обучаемият трябва да е запознат с различните радарни дисплеи и да може да оценява техните възможности за показване. Той трябва да може да:

  • описва използването на контролен осцилоскоп (А-scope), индикатор за разстояние и височина (RHI) и индикатор за кръгов обзор (PPI);
  • да обясни връзката между разстоянието до целта, скоростта на отклоняване и продължителността на отклоняването;
  • описва предназначението на входовете за запускащ импулс, видео и антенни импулси на енкодера;
  • изброяване на основните компоненти на индикатора за кръгов обзор и описание на тяхната функция;
  • да могат да обяснят връзката между напрежението на пилата и въртенето на дефлектиращия лъч в обхвата на индикатора за кръгов обзор.