www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Radarsystemen met externe coherentie

Duplexer
Magnetron
Modulator
Klok-
generator
Mixer
Locale
oscillator
Display
Versterker
Fase
discriminator
tdelay
tdelay

Figuur 1: Blokschema van een radar met bewegingsdetectie door externe coherentie

Klok-
generator
Locale
oscillator
Display
Versterker
Fase
discriminator
tdelay
tdelay

Figuur 1: Blokschema van een radar met bewegingsdetectie door externe coherentie

Radarsystemen met externe coherentie

Het principe van radarsystemen met externe coherentie is vergelijkbaar met dat van systemen met interne coherentie (pseudo-coherent of volledig coherent). Het verschil is dat het coherente referentiesignaal niet door een interne coherente oscillator in fase wordt gestuurd, maar door een passief storingssignaal, of dat de passieve storing zelf als referentiefrequentie wordt gebruikt. Een schakeling bepaalt of het faseverschil tussen een doel en het aangrenzende vaste doel constant of variabel is van puls tot puls.

In principe is de schakeling een eenvoudige klassieke radar met een niet-coherente zender, meestal uitgerust met een magnetron. Bij de signaalverwerking wordt het signaal van de middenfrequentie (IF) verdeeld in twee paden, waarvan één met een kleine vertraging door een vertragingsketen. Het vertraagde deel komt overeen met een referentiefrequentie. Een fase-discriminator meet het faseverschil tussen de twee signalen. Indien dit faseverschil van puls tot puls constant is, worden beide echosignalen veroorzaakt door vaste doelen en onderdrukt door een laagdoorlaatfilter in het beeldscherm. Als ook maar één van de doelen van deze twee echosignalen beweegt, ontstaat een dopplerfrequentie aan de uitgang van de fase-discriminator. In het eenvoudigste geval wordt de weergave akoestisch gerealiseerd in een hoofdtelefoon.

Indien er helemaal geen vast doel is op een geschikte afstand van het bewegende doel, kan een generator die geforceerd wordt gesynchroniseerd door de fase van het laatste echosignaal een fasereferentie leveren met een gedempte oscillatie in het referentiepad tussen de vertraging en de fasediscriminator.