www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Радарни системи с външна кохерентност

Дуплексер
Магнетрон
Модулатор
Тактов
генератор
Смесител
Хетеродин
Дисплей
усилвател
Фазов
дискри-
минатор
tДелай
tДелай

Изображение 1: Блок-схема на радар с детекция на движещи се цели чрез външна кохерентност

Тактов
генератор
Хетеродин
Дисплей
усилвател
Фазов
дискри-
минатор
tДелай
tДелай

Изображение 1: Блок-схема на радар с детекция на движещи се цели чрез външна кохерентност

Радарни системи с външна кохерентност

Принципът на работа на радарните системи с външна кохерентност е подобен на този на системите с вътрешна кохерентност (псевдокохерентни или напълно кохерентни). Разликата е, че кохерентният референтен сигнал не се контролира по фаза от вътрешен кохерентен осцилатор, а от пасивен смущаващ сигнал или самият пасивен смущаващ сигнал се използва като референтна честота. Схемата определя дали фазовата разлика между целта и съседната фиксирана цел е постоянна или променлива от импулс до импулс.

По принцип схемата представлява прост класически радар с некохерентен предавател, обикновено оборудван с магнетрон. При обработката на сигнала сигналът на междинната честота (МЧ) се разделя на два пътя, единият от които се забавя малко с помощта на верига за забавяне. Забавената част съответства на референтна честота. Фазовият дискриминатор измерва фазовата разлика между двата сигнала. Ако тази фазова разлика е постоянна от импулс до импулс, тогава и двата ехосигнала са причинени от фиксирани цели и се потискат от нискочестотен филтър в дисплея. Ако дори една от целите на тези два ехосигнала се движи, на изхода на фазовия дискриминатор се създава доплерова честота. В най-простия случай дисплеят се реализира акустично в слушалки.

В случай че на подходящо разстояние от движещата се цел изобщо няма фиксирана цел, генератор, който е принудително синхронизиран с фазата на последния ехо-сигнал, може да осигури фазов еталон с демпфирани колебания в еталонния път между закъснението и фазовия дискриминатор.