www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Evreuyumlu Osilatör

Bir sözde-evreuyumlu radar aygıtındaki Evreuyumlu Osilatör (COHO), Ara Frekansta kendiliğinden salınan (self-oscillating), aynı zamanda sabit hedef işaretlerinin bastırılması için dâhili faz referansı sağlayan, frekans- kararlılığı oldukça iyi bir osilatördür.

Sabit hedef
Hareketli hedef
Sabit hedef

Resim 1: Faz Ayırtacının çıkışındaki osilogram

Evreuyumlu kanal işaretlerinin osilogramı: Faz ayırtacı (phase discriminator) çıkışında sabit hedefler sabit genlikli darbeler, hareketli hedefler ise negatif ve pozitif değişken genlikli darbeler.
Sabit hedef
Hareketli hedef
Sabit hedef

Resim 1: Faz Ayırtacının çıkışındaki osilogram

Anten besleme hattında bulunan bir Yönlü Bağlaştırıcı (directional coupler) magnetronun her bir gönderim darbesinden bir küçük enerji bölümünü kapar. Kapılan bu işaretin frekansı karıştırılarak ara frekansa düşürülür ve fazının konumu ise evreuyumlu osilatörün fazına eşzamanlaştırılır (synchronized). Magnetronun faz açısına sahip bu işaret tüm alım süresince salınmaya devam eder. Bu gereklidir, çünkü magnetron, her bir gönderim darbesinde rasgele bir faz açısıyla salınır ve magnetron artık daha fazla salınmaya devam etmeyecek bile olsa, magnetronun bu faz açısının gönderim darbesinin sonunda kaydedilmesi gerekir. Karıştırılarak Ara Frekansa düşürülen gönderim frekansı genellikle Evreuyumlu Osilatörün tınlaşım (resonance) devresine paralel bağlanır. Ara frekanslı işaretin gücü Evreuyumlu Osilatörün gücünden çok daha büyüktür ve Evreuyumlu Osilatörü magnetronun fazında çalışmaya zorlar. Evreuyumlu Osilatör son gönderim darbesinin faz açısını kaydeder ve işaretlerin alımı sırasında alıcıya aktarır. Bu bize, sözde-evreuyumlu (pseudo-coherent) radarlar için neden aynı zamanda, alım yolunda evreuyumlu olduğunu belirten „alımda evreuyumlu” (coherent on receive) ifadesinin kullanıldığını açıklamaktadır.

İşaretler, Evreuyumlu Osilatörden, yankı işaretinin Ara Frekanstan ayrıldığı Faz Algılayıcısına (phase detector) yollanır. Faz Algılayıcının çıkışında artık video işaret bulunmaktadır. Sabit hedefler artık bir sabit genliğe sahiptir ve Doppler frekansına sahip hareketli hedefler ise osiloskopta çift kutuplu video olarak görüntülenirler.

Göndericileri, bir duran antende otomatik devre dışı kalmayan Sözde-evreuyumlu Radarlarda (örneğin, ASR-910) bu ayarlama sırasında sorunlar yaşanır. Burada bir Ölçüm Üretecinin Sabit Hedef Yankısını benzetmesi (simulation) gerekir. Bu Ölçüm Üretecinin ayarı da bir ilave hata kaynağıdır.