www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dicke-Fix Prensibi

Radar verilerinin işlenmesinin bu türü Ara Frekans Yükseltecinde gerçekleştirilir. Çalışma prensibi 1960 yılında Robert Dicke (Defence Research Telecommunications Establishment, Ottawa) tarafından mükemmelleştirildi. İşaret, çıkışında bir sınırlama devresi bulunan geniş bantlı bir yükseltecin ardından, bir dar bantlı işaret-uyumlu ara frekans yükseltecine aktarılır. Bu yöntem, uzun süreli (parazit yankı işaretleri) veya kısa süreli (gürültü tepe darbeleri ve darbe parazitleri) işaretlerini zayıflatır. „Dicke-Fix“ prensibi, alıcıyı parazitlerden, hızlı taramalı ya da dar bantlı darbe modüleli parazit gürültü kaynaklarından korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu prensip örneğin, MPR Hava Savunma Radarında kullanılır.


Resim 1: Dicke-Fix Ara Frekans Yükseltecinin blok şeması

Resim 1: Dicke-Fix ara frekans yükselteci blok şeması

Resim 1: Dicke-Fix ara frekans yükselteci blok şeması
      (Sanal osiloskoptaki görüntülerini izlemek için fare imlecini TP1 - TP5 test noktalarına yaklaştırınız)

parazit darbesi

Resim 2: Dicke-Fix ara frekans yükseltecinin blok şemasında ki diyagramlar

Sistemin temel sürümü yalnızca bir geniş bantlı, sınırlamalı Ara Frekans Yükselteci ve bunu takip eden en bir uygun bant genişlikli Ara Frekans Yükseltecinden meydana gelir. Sınırlama değeri, gelen parazitin tepe değerlerini bloke etmek üzere oldukça düşük ayarlanır ve tüm bölge için sabit bir Yanlış Alarm Oranı hedeflenir. Parazit durumuna bağlı olarak bant genişliği 10 ila 20 MHz arasında değişebilir.

Süzgeç çıkışındaki, beklenen bant genişliğiyle (yine beklenen darbe süresiyle), yankı işaretlerinin genlikleri parazit darbelerinden ve gürültülerden daha büyüktür ve dolayısıyla yankı işaretlerinin Eşik Değer Devresinde algılanması daha kolay olur.

Bu devre, alıcının duyarlılığını önemli ölçüde kötüleştirmeksizin, kararsız parazit göndericilerinin etkisini 20 ila 40 dB gibi bir seviyeye kadar azaltabilir. Buna karşılık, „Dicke-Fix“ prensibi, alıcıyı sınırlamaya zorlaması nedeniyle, modüle edilmemiş kuvvetli parazitlere karşı etkili değildir.

İngilizce „Dicke-Fix“ kelimeleri içindeki „bir şeyi iyileştirme, mükemmelleştirme anlamına gelen Fix kelimesi” ile bu bağlamda o zamana kadar süren bir sorunun çözüldüğü ifadesi edilmektedir. Günümüzde bu prensip önemini kaybetmiştir, özellikle kapsamlı bir evreuyumlu işaret işleme tekniği ile çalışan modern radar aygıtlarında artık kullanılmamaktadır.