www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Darbe Sürelerinin Karşılaştırılması

Ara
frekans
HHG-
sistemi
Ekran
Evreuyumlu kanal
Genlik kanalı
Yağmur bastırma
İptal
edilen
video
normal
video

Resim 1: Yağmur-bastırma-devresi prensip şeması

Ara
frekans
HHG-
sistemi
PPI-ekran
Evreuyumlu kanal
Genlikler kanalı
Yağmur bastırma
İptal
edilen
video
Normal
video

Resim 1: Yağmur Bastırma Devresinin prensip şeması (HHG = Hareketli Hedef Gösterge)

Ara
frekans
HHG-
sistemi
PPI-ekran
Evreuyumlu kanal
Genlikler kanalı
Yağmur bastırma
İptal edilen
video
Normal
video

Resim 1: Yağmur Bastırma Devresinin prensip şeması (HHG = Hareketli Hedef Gösterge)

Darbe Sürelerinin Karşılaştırılması

Bir radar örneğin, genişliği 1 µs olan darbeler yollarsa, bu dalganın, bir belirli sınırlı geometriye sahip nesnelerden (uçak gibi) yankısının da aynı şekilde 1 µs olması beklenir. Ancak, birkaç uçak toplu olarak birlikte uçuyorsa, bunlardan gelecek yankı işaretlerinin darbe süreleri toplamının 10 µs den daha fazla olması pek olası değildir.

Buradan, gönderim darbesinin çoklu darbe sürelerinin yankılarının bir parazit yaratacağı sonucuna varabiliriz. Bu yankıları hemen şimdi bastırmanın yanlış olduğunu irdelerken, İkinci Dünya Savaşında Pearl Harbor'a Japon uçaklarının saldırısında radar operatörlerinin toplu halde uçan Japon filolarını bir parazit gibi yorumlayıp ve alarm vermeyi ihmal ettiğini hiç hatırdan çıkarmamalıyız.

Meteorolojik parazit
yankıları
Yerden
parazit
yankıları
Hedefler

Resim 2: Bir PPI-ekrandaki değişik tür parazit yankı görüntüleri. Meteorolojik parazit yankıları (weather-clutter) Yağmur Parazit Bastırma devresi nedeniyle yükselen kenarda (leading edge) daha açık tonda görülüyor.

Meteorolojik parazit
yankıları
Yerden
parazit
yankıları
Hedefler

Resim 2: Bir PPI-ekrandaki değişik tür parazit yankı görüntüleri. Meteorolojik parazit yankıları (weather-clutter) Yağmur Parazit Bastırma devresi nedeniyle yükselen kenarda (leading edge) daha açık tonda görülüyor.

Bu nedenle, çok uzun süreli bir yankı darbesi algılandığında bu işaret devre dışı bırakılmaz ve Darbe Çifti İşleyen evreuyumlu kanala aktarılır. Bu işletme modu Rusça da „автоматический строб“, Almanca da „automatischer Bandimpuls” olarak adlandırılır. Amerikan kökenli radar aygıtlarında bu üniteye „Yağmur Bastırma Devresi“ denilir. Ve bu yaklaşım doğrudur, şöyle ki: Bu tür parazite sebep olan uzun yankı darbe süreleri, genellikle şiddetli yağmur yağan bölgelerin dağınık yankı alanı oluşturması ile meydana gelir.

Darbe süresi uzunsa bu devrenin hedefi algılayabilmesi için belirli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle böyle dağınık yansımalı bölgelerde algılama için ön cephenin sürekli görünür olması gerekir. Devre sadece farklılaştırıcı olarak işlev görmez, aynı zamanda çok basit radarlarda bir farklılaşma katı gibi de çalışır.

Yandaki devre, örneğin yankı işaretinin süresinin 4 µs den daha büyük olup olmadığını test eder. (Bu 4 µs boyunca bulutların ön cephesi tam parlaklıkta görüntülenecektir.)

Not: Bu işleve bazı İngiliz yayınlarında STC (Short Time Constant) ve bazı Amerikan yayınlarında ise FTC (Fast Time Constant) denilir.