www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Comparaţia frecvenţelor Doppler

Deoarece frecvenţa Doppler (de ordinul herţilor şi kiloherţilor) este mică în comparaţie cu frecvenţa impulsurilor de sondaj (de ordinul sutelor de megaherţi şi gigaherţilor), este mult mai simplu din punct de vedere tehnic să se realizeze o comparaţie a fazelor impulsurilor ecou, decât o comparaţie a frecvenţelor.

fD = 2·v
λ

 
  

Vom calcula frecvenţa Doppler în cazul unui radar cu frecvenţa de emisie de 2975 MHz, pentru un avion cu viteza radială de 650 km/h. Frecvenţa Doppler va fi calculată folosind formula prezentată în pagina despre efectul Doppler.

fD = 2·v·f
c

 
  

Cu ajutorul relaţiei λ=c/f putem calcula lungimea de undă; introducem această relaţie în formulă.

fD = 2·v·f
3·108

 
  

Viteza luminii este cunoscută; unitatea de măsură este m/s.

fD = 2·v·2,975·10
10

 
  

Introducem valoarea frecvenţei de emisie în formulă şi simplificăm puterile lui zece.

fD = 2·650·2,975·10
3·3,6

 
  

Observăm că este nevoie să exprimăm viteza radială în m/s. În consecinţă înmulţim cu 1000 (metri) şi împărţim cu 3600 (secunde) – după simplificare rămânând valoarea de 3,6 la numitor.

Restul calculului se poate face rapid cu un calculator: frecvenţa Doppler are valoarea de 3581 Hz. Deşi viteza radială considerată a fost una destul de mare, valoarea frecvenţei Doppler în comparaţie cu cea de emisie este foarte mică. Dacă de exemplu viteza radială este mai mică de 10 km/h, atunci frecvenţa Doppler scade sub valoarea de 110 Hz! Filtrele pentru astfel de frecvenţe trebuie să aibă o pantă a caracteristicii foarte abruptă, tranziţiile foarte rapide fiind specifice domeniului digital.