www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Parazit Yansıma Doppler Süzgeci (2)

Yerden yankı parazitlerinin (clutter) bastırılmasında kullanılan bir diğer yöntem ise „Hareketli Pencere“ ¹) (moving window) yöntemidir. Bu yöntemde iki tam Darbe Tekrarlama Zamanı (DTZ) ağırlıklandırılmamış (unweighted) olarak belleğe kaydedilir, hemen ardından ağırlıklandırılır ve takip eden güncel Darbe Tekrarlama Zamanı ile karşılaştırılır.

I&Q-verileri
Bellek
Bellek
Çarpma
devresi
Çarpma
devresi
Çarpma
devresi
Toplama devresi
Yeniden
ölçekleyici
(3. DTZ)
(2. DTZ)
(1. DTZ)
Ağırlıklandırma
Ağırlıklandırma
Ağırlıklandırma

Resim 1: „Hareketli pencere“ yöntemi ile çalışan bir Doppler süzgecin blok şeması

I&Q-verileri
Bellek
Bellek
Çarpma
devresi
Çarpma
devresi
Çarpma
devresi
Toplama devresi
Yeniden
ölçekleyici
(3. DTZ)
(2. DTZ)
(1. DTZ)
Ağırlıklandırma
Ağırlıklandırma
Ağırlıklandırma

Resim 1: „Hareketli Pencere“ yöntemi ile çalışan bir Doppler süzgecinin blok şeması

I&Q-verileri
Bellek
Bellek
Çarpma
devresi
Çarpma
devresi
Çarpma
devresi
Toplama
devresi
Yeniden
ölçekleyici
(3. DTZ)
(2. DTZ)
(1. DTZ)
Ağırlıklandırma
Ağırlıklandırma
Ağırlıklandırma
I&Q multiplier multiplier multiplier memory memory adder rescaler

Resim 1: „Hareketli Pencere“ yöntemi ile çalışan bir Doppler süzgecinin blok şeması (Etkileşimli resim)

Veriler ilk kez üçüncü darbe periyodunda çarpma katlarında ağırlıklandırılır. Bu ağırlıklandırma yine „Tümle ve Döküm Al“ (Integrate & Dump) yönteminde olduğu gibi yürütülür. Örneğin, birinci ve üçüncü darbe periyotları 0,5 katsayısı ve ikinci (orta) periyot ise –1 katsayısı ile çarpılır. Bu üç işaret periyodunda eşit faz ve eşit genliklere sahip yankı işaretleri takip eden toplama katında sıfır değere ağırlıklandırılarak eklenirler. Eğer, bir darbe periyodundan diğer darbe periyoduna, işaretlerin fazları ve genlikleri değişiyorsa, o zaman bir çıkış işareti meydana gelir.

Burada olası taşımalar, yani elde-var bitleri (carry bits) nedeniyle -bir Yeniden Ölçeklendirici ile tekrardan özgün formatına dönüştürülmesi gereken- ilave bitler de ortaya çıkabilir. Sıkça sadece en küçük değerli bitler kırpılırlar (truncated). Bunun, çok zayıf yankı işaretlerinin daha da zayıflaması gibi bir sakıncası bulunmaktadır. Bu nedenle daha karmaşık yeniden ölçeklendirme yöntemleri de kullanılır.

”Tümle ve Döküm al“ yöntemine göre faydalı getirisi burada Hareketli Hedef Gösterge-darbe periyot sayısından bağımsız olarak sadece bir çıkış işaretinin oluşmasıdır. Her bir çıkış işareti için kullanılan faydalı darbe periyot sayısı devre tarafından sınırlandırılır. Hareketli Hedef Gösterge işleminde N darbe periyodu N-2 darbe üretir. Bu, eğer radar bir Tek-darbe Radarı değilse ve Darbe Tümleştirme işlemi için daha fazla sayıda isabet (hit) gerekiyorsa kullanılır.

Aynı-faz ve Kuadratik-faz veri işleme
Giriş işaretleri, yankı işaretinin gerçek bileşeni (Aynı-faz bileşeni, I-phase) ve sanal bileşeninden (Kuadratik-faz bileşeni, Q-phase) meydana gelir. Her iki işarette burada ayrı ayrı işlenir.

Ağırlıklandırma Çarpıcısı
Matematiksel modele uygun olarak her bir darbe tekrarlama periyodu sabit bir katsayı ile çarpılır, böylece üç darbe periyodundan sıfır sabit darbe elde edilecek şekilde, hedef matematiksel olarak hesaplanır. Bu katsayı genellikle Ağırlıklandırma Verisi (weigthing data) olarak adlandırılır.

Ağırlıklar
Bu örnekte;
  1. darbe periyodu +0,5
  2. darbe periyodu - 1
  3. darbe periyodu +0,5 ile ağırlıklandırılır, böylece eşit büyüklükteki giriş işaretleri birbirini iptal eder.

Bellek
Bu bellekte tüm darbe periyotları kendi bit uzunluğunda kaydedilir. Çoğunlukla bunlar her bir menzil hücresi (range cell) için ayrılmış adresler bulunan, seri tip (ilk-giren ilk-çıkar, FIFO First-In First-Out) belleklerdir.

Toplama Devresi
Üçüncü darbe tekrarlama periyodunda her üç değer Toplama Devresinde eklenirler. Sabit hedefler tümüyle birbirini iptal eder. Hareketli hedefler ise bir çıkış işareti üretirler.

Yeniden Ölçekleyici
Çıkış işaretlerinin bit uzunluğu çok sayıda aritmetik işlem sonunda (taşıma bitleri nedeniyle) artar. Genellikle bunların tekli bitleri atılarak yeniden ölçeklendirilir ve yalnızca eski bit genişliği aktarılır. Bunun dışında daha karmaşık yeniden ölçeklendirme yöntemleri de kullanılmaktadır.

¹) Lütfen bunun Çizit Çıkarıcıdaki Kayar Pencere ile karıştırmayınız!